Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Loss of financial liquidity and the appearance of businesses bankruptcy in Poland over the years 2013-2017

Anna Dylik

Abstract

According to the established aims, the thesis presents assessment of risk sources of losing accounting liquidity in the context of failure of the economic subject. In the theoretical part, some basic issues concerning the financial liquidity and the failure of companies, are discussed. Chapter number one is focused on the importance of the business accounting liquidity. Some indicators used to assess the financial situation of the economic subject and also some liquidity management strategies are presented here. Moreover, causes and effects of losing accounting liquidity are included. Chapter number two is based on the topic of business failure. Some basic issues concerning the business failure, especially insolvency, are presented. The effects of losing financial liquidity and organizational conditions of business restructuring are analyzed in the subsections. The last chapter is the empirical one. It shows the analysis of the economic subjects failure on the basis of Corface, PARP and GUS reports. In the subsections, bankruptcies with the list of legal forms and occurrence in a given voivodeship, are included. Some factors causing business failures are presented here, with particular emphasis on fear of losing financial liquidity.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Dylik (CESS) Anna Dylik,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Utrata płynności finansowej a zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na przestrzeni lat 2013 - 2017
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
płynność finansowa, upadłość, restrukturyzacja
Keywords in English
financial liquidity, business failure, restructuring
Abstract in Polish
W pracy zgodnie z założonym celem została przedstawiona ocena źródeł ryzyka utraty płynności finansowej w kontekście upadłości podmiotu gospodarczego. W części teoretycznej omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące płynności finansowej oraz upadłości przedsiębiorstw. Pierwszy rozdział został skupiony na znaczeniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przedstawione zostały w nim wskaźniki służące do oceny sytuacji finansowej podmiotu oraz zaprezentowano strategie zarządzania płynnością finansową. Zostały uwzględnione przyczyny i skutki jakie wynikają z utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. Drugi rozdział został oparty o tematykę upadłości. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z upadłością z wyróżnieniem niewypłacalności. Podrozdziały opisują skutki upadłości przedsiębiorstw oraz uwarunkowania organizacyjne restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ostatni rozdział o charakterze empirycznym, przedstawia analizę upadłości przedsiębiorstw przeprowadzoną na podstawie raportów Coface, PARP oraz danych z GUS. W podrozdziałach zostały uwzględnione upadłości z wyodrębnieniem form prawnych, występowania w danym województwie. Zostały przedstawione czynniki wywołujące upadłość z szczególnym uwzględnieniem obaw przed utratą płynności finansowej.
File
  • File: 1
    287494_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30502

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT546be7edf5414be9a006a8d594b0d976/
URN
urn:pw-repo:WUT546be7edf5414be9a006a8d594b0d976

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page