Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of ink layer type and thickness on its conductivity and resistance

Aleksandra Janota

Abstract

The engineer thesis titled ,,The influence of ink layer type and thickness on its conductivity and resistance” refers to the effect of the ink layer thickness on conduc-tive and resistive properties of silver and copper as well as carbon inks. The theoretical part of the work describes the flexographic technology and inks used for printing. This part also contains examples of the use of printing technology in electronics and the basic issues of electrical conductivity and resistance. Two paints were tested in the experimental part. The ink based on silver and cop-per showed electrical conductivity properties and a carbon based ink showed resis-tive properties. In the experimental part such devices were used: manual bar applicators for the ink application and a digital multimeter to measure electrical resistance parameter of the printed layers. Two printing substrates of different properties were also used, one absorbent – paper, the other non-absorbent – polyethylene foil. The surface tension of two substrates and two printing inks was tested with used of the KRŰSS device. In addition the contact angle of two tested in the studies inks was measured on two different substrates. The paint layer quality transfer to the PE and paper substrate was examined using a Dino Lite microscope. The results of the tests were presented in the experimental part in the form of 27 pictures 12 diagrams and 10 tables. The analysis and appropriate conclusions were made on the basis of the present-ed research results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Janota (FPE) Aleksandra Janota,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Wpływ rodzaju i grubości warstwy farby na przewodnictwo i rezystancję
Supervisor
Marta Gajadhur (FPE/IMP) Marta Gajadhur,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Papiernictwo i Poligrafia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-04-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zuzanna Żołek-Tryznowska (FPE/IMP) Zuzanna Żołek-Tryznowska,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Marta Gajadhur (FPE/IMP) Marta Gajadhur,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Farby rezystywne, farby przewodzące, farby fleksograficzne, gru-bość warstwy farby, elektronika drukowana.
Keywords in English
Resistive inks, conductive inks, flexographic inks, ink film thickness, printed electronics.
Abstract in Polish
Praca pt. ,,Wpływ rodzaju i grubości warstwy farby na przewodnictwo i rezystan-cję” dotyczy wpływu grubości warstwy dwóch rodzajów farb, jednej o właściwościach przewodzących, a drugiej o właściwościach rezystywnych na przewodnictwo oraz rezystancję tych powłok. W części teoretycznej pracy opisano technologię fleksograficzną oraz farby uży-wane do drukowania w tej technologii. W tej części zamieszczono również przykłady zastosowania poligrafii w elektronice oraz podstawowe zagadnienia dotyczące prze-wodnictwa i rezystancji prądu elektrycznego. W części doświadczalnej zbadano dwie farby, jedną na bazie srebra i miedzi, któ-ra wykazywała właściwości przewodzenia prądu elektrycznego oraz farbę na bazie sadzy o właściwościach rezystywnych. W doświadczeniu wykorzystano urządzenia tj.: ręczne aplikatory prętowe, przy pomocy których nanoszono farbę na podłoża, multimetr cyfrowy, którym mierzono rezystancje prądu elektrycznego przepływającą przez zadrukowane warstwy farby. Wykorzystano również dwa podłoża drukowe o różnych właściwościach, jedno chłonne – papier, drugie niechłonne – folię polietylenową. Dzięki zastosowaniu urządzenia KRŰSS zbadano napięcie powierzchniowe dwóch podłoży oraz dwóch farb drukowych. Ponadto oceniono kąt zwilżania użytych w badaniu podłoży przez dwie farby o właściwościach elektrycznych. Jakość przeniesienia warstwy farby na podłoże foliowe oraz papierowe zbadano za pomocą mikroskopu Dino Lite. Wyniki badań zamieszczone w części doświadczalnej przestawiono w postaci 27. rysunków 12. wykresów oraz 10. tabel. Na podstawie przedstawionych wyników badań przeprowadzono dogłębną analizę oraz wysunięto stosowne wnioski.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30899

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT546b6f10939c4c5490af2400da2d1822/
URN
urn:pw-repo:WUT546b6f10939c4c5490af2400da2d1822

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page