Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym

Dominika Marczak

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Marczak (FEE) Dominika Marczak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
58
Reviewers
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe
Keywords in English
central heating installation design, floor heating
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiony został projekt centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym. Instalacja składa się w znacznej części z grzejników podłogowych. Ze względów użytkowych w pomieszczeniach, takich jak łazienki zastosowano dodatkowe grzejniki konwekcyjne, natomiast w sypialniach, na poddaszu oraz klatce schodowej zdecydowano się na zamontowanie wyłącznie grzejników konwekcyjnych płytowych. Źródłem ciepła dla zaprojektowanej instalacji jest pompa ciepła. W pracy dyplomowej ograniczono się jedynie do doboru urządzenia bez projektu dolnego źródła ciepła. Założono, iż będzie to poziomy gruntowy wymiennik ciepła. Głównym celem pracy inżynierskiej jest zapoznanie się z zasadami projektowania i wykonania instalacji ogrzewania podłogowego oraz wymogami jakie muszą być spełnione, aby pracowała ona prawidłowo, długookresowo i efektywnie. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i projektowej. Od strony teoretycznej przedstawione zostały treści ogólne, dotyczące historii oraz podstaw higienicznych systemu centralnego ogrzewania. Ponadto, poruszono kwestie dotyczące temperatury odczuwalnej i komfortu cieplnego oraz przedstawiono jedną z klasyfikacji centralnego ogrzewania. W następnym etapie części teoretycznej pracy dokonano szczegółowego opisu ogrzewania podłogowego. Zamieszczono informacje dotyczące konstrukcji podłogi grzejnej oraz zasad jej wykonania. Co więcej, opisano właściwości ogrzewania podłogowego takie jak: wymiana ciepła przez promieniowanie, warunki higieniczne powietrza w pomieszczeniu, rozkład temperatury w pomieszczeniu, wydajność cieplna, samoregulacja i bezwładność ogrzewania. W pracy przedstawiono również rodzaje podłóg grzewczych. Wszystkie powyższe informacje poparte zostały za pomocą odpowiednich rysunków, wykresów oraz tabel. Część projektowa niniejszej pracy inżynierskiej dotyczy doboru konstrukcji przegród budowlanych oraz obliczenia obciążenia cieplnego budynku przy użyciu programu Audytor OZC. Ponadto, na tym etapie pracy utworzony został projekt instalacji centralnego ogrzewania składający się z doboru urządzeń tj: pompa ciepła. Co więcej, w projekcie zawarto obliczenia hydrauliczne jak i plan rozmieszczenia przewodów, wykonane za pomocą programu Audytor C.O. Przy użyciu wyżej wymienionego programu dobrano również zawory odcinające jak i regulatory różnicy ciśnień.
File
  • File: 1
    Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym- Dominika Marczak COWiG 5.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11124

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT545193e62d1d4e26b48c43a8a2fb68a4/
URN
urn:pw-repo:WUT545193e62d1d4e26b48c43a8a2fb68a4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page