Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the laboratory stand for testing of the zonal sedimentation

Piotr Majewski

Abstract

An objective of thesis is to create a design of the laboratory stand for testing of the zonal sedimentation. Nowadays, the researches on sedimentation are developing, mainly by using computers and modern measurement methods. Existing laboratory stand, which is used in didactic purposes, has many disadvantages. The biggest problem is making measurements, that are carried out visually, which making them encumbered with inaccuracy. Moreover, the stand remains unchanged for several years and has become obsolete. During making thesis, two projects were proposed that do not have defects of present laboratory stand. A number of propositions, enables their comparison. A main difference between that two stands is a way of pulling out an stirrer from a container and it is done by lifting a platform, on which is an engine, connected with stirrer’ shaft via a coupling. In first project, an outdated crank system is responsible for that, in second- electric actuator, which drawback is slower operating than first solution. The biggest advantage, of both projects over existing laboratory stand, is a modern test’ method of sedimentation, which is recording its progress and further digital analysis of image. Economic considerations should be decisive during choosing an implementation of project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Majewski (FCEMP) Piotr Majewski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania sedymentacji strefowej
Supervisor
Przemysław Trzciński (FCEMP/IMEn) Przemysław Trzciński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Przemysław Trzciński (FCEMP/IMEn) Przemysław Trzciński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Sławomir Alabrudziński (FCEMP/IMEn) Sławomir Alabrudziński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
projekt, stanowisko laboratoryjne, sedymentacja, mieszanie, cyfrowa analiza obrazu
Keywords in English
design, laboratory stand, sedimentation, mixing, digital analysis of image
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest stworzenie projektu stanowiska laboratoryjnego do badania sedymentacji strefowej. W obecnych czasach badania nad zjawiskiem sedymentacji bardzo się rozwijają, głównie poprzez stosowanie komputerów oraz nowoczesnych metod pomiarowych. Istniejące stanowisko laboratoryjne wykorzystywane do badań posiada liczne wady. Problemem jest wykonanie pomiarów, które są przeprowadzane wzrokowo, przez co są obarczone niedokładnością. Stanowisko to pozostaje w niezmienionej formie od wielu lat, przez co jest już przestarzałe. W trakcie tworzenia pracy zaproponowane zostały dwa projekty, które nie posiadają defektów obecnego stanowiska laboratoryjnego. Ilość propozycji umożliwia dokonanie ich porównania. Główną różnicą pomiędzy obiema propozycjami jest sposób wyciągania mieszadła ze zbiornika, odbywa się to poprzez podnoszenie platformy, na której znajduje się silnik z połączonym z nim, poprzez sprzęgło, wałem mieszadła. W pierwszym projekcie odpowiada za to przestarzały system korbowy, a w drugim- siłownik elektryczny, którego wadą jest wolniejsze podnoszenie w porównaniu do pierwszego rozwiązania. Największą przewagą obu propozycji nad istniejącym stanowiskiem, jest nowoczesna metoda badania zjawiska sedymentacji, którą jest filmowanie jej przebiegu i dalsza analiza komputerowa filmu badawczego. Dokonując wyboru przy realizacji jednego z projektów, należy kierować się względami ekonomicznymi.
File
  • File: 1
    1028521_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8170

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5448f20f689e4e5a885645eae218f027/
URN
urn:pw-repo:WUT5448f20f689e4e5a885645eae218f027

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page