Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research center with astronomical observatory and accomodation base in Bieszczady Star Sky Park

Dominika Aleksandra Dydyszko

Abstract

The subject of the following study is the design of the building acting as a research center together with an astronomical observatory and a place for popularizing knowledge about astronomy and the problem of light pollution. It is inscribed in a mountain landscape, whose night environment is protected in the form of the Dark Sky Park "Bieszczady". located in the village of Zatwarnica, the selected plot is raised on a slope and includes an unwooded clearing. In the assumptions of the design, the building can draw attention to the local value of night darkness undisturbed by artificial lighting. The study contains a brief description of what light pollution is and how it affects the environment. The purpose of the building is twofold: spreading awareness and self-education. It serves as the center of all activities related to the Dark Sky Park. It also gives an opportunity to conduct observations for a long time, because it includes a small accommodation base. What is more, it can become a landmark on the Bieszczady map for tourists who would participate in screenings and workshops. The form is inspired by the first human-made sky observation objects. It is heavy, geometric and harsh, which can evoke associations with original nature. It is partially recessed in the slope, which gives the impression of a fusion with it. Light also plays a big role in the project, especially in the main communication space.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Aleksandra Dydyszko (FA) Dominika Aleksandra Dydyszko,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Ośrodek badawczy z obserwatorium astronomicznym oraz bazą noclegową w Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady
Supervisor
Piotr Bujnowski (FA/DAUD) Piotr Bujnowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1860/L
Reviewers
Witold Andrzej Orzechowski (FA/DAUD) Witold Andrzej Orzechowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Piotr Bujnowski (FA/DAUD) Piotr Bujnowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Bieszczady, obserwatorium, ośrodek badawczy, popularyzacja astronomii, astronomia, zanieczyszczenie światłem, Park Ciemnego Nieba, beton,
Keywords in English
Bieszczady, observatory, reasearch center, popularization of astronomy, astronomy, light pollution, Night Sky Park , concrete
Abstract in Polish
Tematem poniższego opracowania jest projekt obiektu pełniącego rolę ośrodka badawczego wraz z obserwatorium astronomicznym oraz centrum popularyzowania wiedzy na temat astronomii i problemu zanieczyszczenia światłem. Jest on wpisany w górski krajobraz , który objęty jest ochroną nocnego środowiska w postaci Parku Ciemnego Nieba „Bieszczady”.Wybrana działka mieści się we wsi Zatwarnica nad Sanem, jest wyniesiona na zboczu i obejmuje niezalesioną polanę. W założeniu projektu jest to budynek , który ma zwrócić uwagę na lokalną wartość jaką jest nocna ciemność niezakłócona sztucznym oświetleniem . Opracowanie zawiera krótki opis czym jest zanieczyszczenie światłem i jaki ma wpływ na otoczenie. Przeznaczenie budynku opiera się o dwie główne funkcję, szerzenie nauki i samokształcenie. Służy za ośrodek wszelkich aktywności związanych z działalnością Parku Ciemnego Nieba. Daje również możliwość na prowadzenie obserwacji przez dłuższy czas, ponieważ mieści w sobie niewielką bazę noclegową. Może stać się również charakterystycznym punktem na mapie Bieszczad dla turystów, którzy uczestniczyliby w projekcjach i warsztatach. Forma wynika z inspiracji pierwszymi obiektami do obserwacji nieba tworzonymi przez człowieka. Jest ciężka, geometryczna i surowa, co może dawać skojarzenia z pierwotną naturą. Jest ona częściowo zagłębiona w zboczu co daje wrażenie zespolenia z nim. Dużą rolę w projekcie odgrywa równie ż rola światła, zwłaszcza w głównej przestrzeni komunikacji.
File
  • File: 1
    267462_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33038

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5448090d2d4f4ecca2722f9355f377bb/
URN
urn:pw-repo:WUT5448090d2d4f4ecca2722f9355f377bb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page