Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Purification of lactide

Paweł Eryk Sobczak

Abstract

This dissertation relates to a method of purification of L,L-lactide, developed by Laboratory of Technological Processes (LPT), as well as attempts to isolate meso-lactide. Degradation of poly(lactide) and physicochemical properties of lactides were reviewed. Methods of manufacturing and purification of L,L-lactide and meso-lactide were characterized. Purification of crude lactide was performed and it was demonstrated that LPT method fulfills all the requirements related to quality of final product of purification. Quarter-industrial plant demonstrating a part of process involving rapid water extraction of acidic impurities of lactide was established and dimension of media streams were determined. The possibility of isolation of meso-lactide by azeotropic distillation was examined and it was found, that through several steps of the distillation with azeotropic agent, meso-lactide of a specified purity can be obtained.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Eryk Sobczak (FC) Paweł Eryk Sobczak,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Oczyszczanie laktydu
Supervisor
Krzysztof Bujnowski (FC/LTP) Krzysztof Bujnowski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Bujnowski (FC/LTP) Krzysztof Bujnowski,, Laboratory Of Technological Processes (FC/LTP)Faculty of Chemistry (FC) Andrzej Sporzyński (FC/DPC) Andrzej Sporzyński,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
laktyd, oczyszczanie, mezo-laktyd, polilaktyd
Keywords in English
lactide, purification, meso-lactide, polylactide
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczyła wytwarzania krystalicznego L,L-laktydu o wysokiej czystości z materiału wyjściowego, którym jest zanieczyszczony surowy laktyd – bezpośredni produkt syntezy. Oczyszczony L,L-laktydu stanowi surowiec do produkcji biodegradowalnych polilaktydów. Dodatkowym zadaniem były próby wyodrębnienia z odpadów poprodukcyjnych mezo-laktydu. W ramach „badań literaturowych” przeprowadzono przegląd doniesień dotyczących degradacji polilaktydu w środowisku naturalnym i organizmach żywych, metod wytwarzania i oczyszczania L,L-laktydu, metod otrzymywania mezo-laktydu oraz właściwości fizykochemicznych laktydów. W ramach „prac własnych” badano laboratoryjne oczyszczenie surowego laktydu metodą zespoloną LPT i dowiedziono, że metoda ta spełnia postawione przed nią wymagania odnośnie czystości produktu finalnego. Zbudowano instalację aparaturową do badań fragmentu procesu technologicznego szybkiej ekstrakcji wodą kwaśnych zanieczyszczeń laktydu przy zastosowaniu wirówki ekstrakcyjnej i określono wielkości strumieni mediów biorących udział w procesie. Zbadano możliwość wyodrębniania mezo-laktydu z odpadowej pozostałości stałej, zawartej w ługach pokrystalizacyjnych z wykorzystaniem destylacji azeotropowej i stwierdzono, że metoda ta jest „przyszłościowa”. Okazało się, że poprzez dwustopniową destylację tej pozostałości z czynnikiem azeotropującym wyodrębniono produkt o blisko 80% zawartości mezo-laktydu.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska_Paweł Sobczak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8461

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT542efd5cd7334d2a8bef4593d0c12cc3/
URN
urn:pw-repo:WUT542efd5cd7334d2a8bef4593d0c12cc3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page