Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation engine for the 4QL query language

Michał Nowotnik

Abstract

4QL is a declarative programming language derived from Datalog. It is used to make queries to deductive databases. This work presents the algorithm for evaluation of 4QL programs and its implementation named fovris. Various approaches to Datalog evaluation were researched and used to create an efficient implementation of a 4QL engine.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Nowotnik (FEIT) Michał Nowotnik,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Prototyp dedukcyjnej bazy danych opartej na języku regułowym 4QL
Supervisor
Mariusz Kamola (FEIT/AK) Mariusz Kamola,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Szałas (FEIT) Andrzej Szałas,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Mariusz Kamola (FEIT/AK) Mariusz Kamola,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Datalog, Programowanie logiczne, 4QL
Keywords in English
Datalog, Logic programming, 4QL
Abstract in Polish
4QL to język deklaratywny programowania logicznego, wzorowany na języku Da- talog, umożliwiający tworzenie zapytań do dedukcyjnych baz danych. Niniejsza praca opisuje algorytm do ewaluacji programów napisanych w tym języku i jego implementa- cję o nazwie fovris. W ramach pracy zbadano różne podejścia do ewaluacji programów Datalog i wykorzystano je do zrobnie wydajnej implementacji silnika 4QL.
File
  • File: 1
    thesis (2).pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14275

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT540ebc3ec00241589b85066579c54814/
URN
urn:pw-repo:WUT540ebc3ec00241589b85066579c54814

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page