Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Air conditioning in office located in Siedlce at Lipowa 7 street

Karolina Partyn

Abstract

The objective of the work was to design air conditioning in Siedlce office on Lipowa 7 street. Siedlce is on the second local climate in the summer and third at winter at Poland. The offices has reception which are open 8-19 everyday. The building has 5 upper levels, where fifth floor is technical floor. Eleborate floor is repetitive. It means that building has the same four floor. Established heat flux resulted from Technical Conditions of the Polish Minister for Infrastructure of 12 kwietnia 2002 r. on the technical conditions that should be met by buildings and their location This project involve air conditioning of offices, open spaces, conference halls, xero, wardrobes and anciliary rooms. To the rooms slot diffuser is deliver depending on heat gains. In rooms where people are not all the time at work ( for example wardrobe) designed extraction diffuser and compensation of doors. The project included also air conditioning systems VRV. The system’s task is to deliver fresh flow rate to the rooms and delete polluted air, provide optimum comfort, energy savings and the fine degree of temperature control the offices. Graduate work include also pipe works and size duct from ventilation central to air device, selecting equipment and valve necessary in order to bring some fresh air into the room and heat comfort. Size of exhaust and supply connections to be determined based on the exhaust airflow and calculated by DimComfort software. Selected ceiling air diffuser which is located in the center of the room. In ventilation central assumed air velocity 8 m/s, rectangular and round ducts 4 m/s. Size of the central is calculated by full airflow from four floors. Cooling system VRV is based on heat gains calculated by software Teknosim and that is the way how obtain size of heat pumps and power. Assumed number of people in the room, electronic equipment, lighting, In project focused on sound calculation and pressure. It was calculated by software CadVent and is shown in table. This systems ensure 24 ° C in the summer time and 20 °C in the winter. In project indicated in the guidelines different industries or professions and given that the precise value is fire safety that’s way designed fire prevention on shaft elements. Ventilation ducts have been insulated. The thickness is 0,30 m.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Partyn (FEE) Karolina Partyn,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt klimatyzacji i wentylacji biura przy ul. Lipowej 7 w Siedlcach
Supervisor
Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Grzegorz Kubicki (FEE/DHV) Grzegorz Kubicki,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt techniczny, wentylacja, klimatyzacja, budynek biurowy
Keywords in English
technical design, ventilation, air-conditioning, office building
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie instalacji klimatyzacyjnej w siedleckim biurze przy ulicy Lipowej 7. Siedlce zlokalizowane są w II strefie klimatycznej w lato i III w zimę. Biuro ma recepcję, która czynna jest codziennie od 8 do 19. Budynek ma 5 pięter, gdzie ostatnie jest piętrem technicznym. Opracowywane piętro jest powtarzalne, co oznacza, że budynek ma 4 takie same piętra. Założony strumień ciepła wynika z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Projekt zawiera instalację wentylacji biur, open space, sal konferencyjnych, xera, garderoby i pomieszczeń pomocniczych. Do pomieszczeń, strumień ciepła jest dostarczany w zależności od zysków ciepła. W pomieszczeniach, gdzie pracownicy nie przebywają na stałe ( na przykład garderoba) zaprojektowano wentylację wyciągową z kompensacją przez drzwi. Projekt zawiera także instalację VRV. Zadaniem systemu jest dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń i usunięcie zanieczyszczonego, zapewnienie optymalnego komfortu, prawidłowe zużycie energii i projektową temperaturę w biurze. Praca dyplomowa zawiera także rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych i dobór rozmiaru od centrali wentylacyjnej do nawiewników, urządzenia oraz osprzęt konieczny by zapewnić świeże powietrze w pomieszczeniach i komfort cieplny. Rozmiar nawiewników i wywiewników wynika z przepływu powietrza i jest obliczony za pomocą programu DimComfort. Wybrano nawiewniki sufitowe, które zlokalizowane są na środku pomieszczenia. W centrali wentylacyjnej założona prędkość to 8 m/s, zaś w przewodach okrągłych i prostokątnych to 4 m/s. Rozmiar centrali jest obliczony za pomocą strumienia ciepła z 4 pięter. System VRV jest oparty na zyskach ciepła obliczonych za pomocą program TeknoSim i dzięki temu wyliczono rozmiar i moc klimatyzatorów. Założono liczbę osób w pomieszczeniach, sprzęt elektroniczny oraz oświetlenie. W projekcie skupiono się także na obliczeniach akustycznych i stratach ciśnienia. Obliczono je za pomocą program CadVent i przedstawiono w tabelach. System zapewnia 24 ° C w lato I 20 °C w zimę. W projekcie zawarto wytyczne dla innych branż biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pożarowe, dlatego zaprojektowano klapy przeciwpożarowe w szachtach. Przewody wentylacyjne zaizolowano na grubość 0,3 m. m.
File
  • File: 1
    KP inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8662

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT540afb4ae87e491fad0ae125fdae38e0/
URN
urn:pw-repo:WUT540afb4ae87e491fad0ae125fdae38e0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page