Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and analysis of three-wheel disability vehicle chassis

Edyta Palmowska

Abstract

This thesis concerns creating the chassis of a three-wheel vehicle for handicapped people using multibody system. Prepared models were used to perform simulations to demonstrate the impact of changes in center of gravity on the behavior of the vehicle during the traffic. The three-wheeled vehicle with one front wheel and two rear is the prototype of the vehicle carried out in the framework of own research by Automotive Industry Institute - PIMOT. Thesis presents a review of existing three-wheel vehicles solutions and a brief history including examples of existing structures. The features of three-wheelers, which exceed the traditional four-wheels vehicles have been shown. In the next section there is used a condition of stability to bet on parameters affecting the safety of the vehicle. Some opportunities how to improve stability of the vehicle are performed. The vertical vibrations acting on the vehicle are described using two simple models created in a two-dimensional space and one created in a three-dimensional space. The rest of the thesis describes the simulation models used in tests performed during this thesis. The actual prototypes of vehicles, with particular attention paid to the vehicle with a simple dependent suspension, which are used for parameterization of simulation models were describes. Chapter also have characterization of methods for multibody systems and modeling in MSC.ADAMS environment. The selected Simulation study the dynamics of traffic planned in the work, carried out in an environment ADAMS/View and ADAMS/Car. For the equivalent of model parameters compared the impact of the center of mass. The results were analyzed and presented in the form of synthetic applications.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Edyta Palmowska (FACME) Edyta Palmowska,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt i badania układu jezdnego trójkołowego pojazdu inwalidzkiego
Supervisor
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Andrzej Wąsiewski (FACME/IV) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. ADAMS/CAR 2. Pojazd trójkołowy 3. Układy wieloczłonowe 4. Drgania pionowe
Keywords in English
1. ADAMS/CAR 2. Three-wheel vehicle 3. Multibody system 4. Vertical vibration
Abstract in Polish
W pracy wykonano model układu jezdnego inwalidzkiego pojazdu trójkołowego metodą układów wieloczłonowych. Przygotowane modele posłużyły do przeprowadzenia symulacji mających wykazać wpływ zmiany położenia środka masy na zachowanie pojazdu podczas ruchu drogowego. Trójkołowy pojazd inwalidzki z jednym kołem przednim i dwoma tylnymi jest prototypem pojazdu realizowanym w ramach badań własnych przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji - PIMOT. W pracy zawarty został przegląd istniejących rozwiązań pojazdów trójkołowych i krótki zarys historyczny z przykładami istniejących konstrukcji. Wskazane zostały cechy pojazdów trójkołowych, które są zaletami nieposiadanymi przez tradycyjne pojazdy czterokołowe. W następnej części wykorzystano warunek zachowania stabilności do wytypowania parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdu. Przedstawiono kilka możliwości poprawienia stateczności pojazdu. Opisane zostały drgania pionowe działające na pojazd przy użyciu dwóch prostych modeli płaskich i jednego przestrzennego. Dalsza część pracy opisuje modele symulacyjnie wykorzystane w badaniach wykonanych w pracy. Opisane zostały rzeczywiste prototypy pojazdów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pojazd z nieskomplikowanym zawieszeniem zależnym, które posłużyły do parametryzacji modeli symulacyjnych. Rozdział zawiera również opis metody układów wieloczłonowych oraz modelowania w środowisku ADAMS. Wybrane symulacyjne badania dynamiki ruchu pojazdów zaplanowane w ramach pracy, wykonano w środowisku ADAMS/View i ADAMS/Car. Dla równorzędnych parametrów modeli dokonano porównania wpływu położenia środka masy. Otrzymane wyniki badań poddano analizie i przedstawiono w postaci syntetycznych wniosków.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Edyta Palmowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8959

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT53e3b1d5755647faa66ab003c0a929af/
URN
urn:pw-repo:WUT53e3b1d5755647faa66ab003c0a929af

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page