Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The construction of a single-channel EEG

Karolina Walędzik

Abstract

This thesis presents a project of a single-channel EEG with high gain of differential signal, strong interference suppression and frequency response adapted to the bandwidth of the input EEG signal. The aim was to construct, launch and test the constructed biomedical amplifier. A microcontroller equipped with an ADC is used to convert the analog output biosignal from the device into a digital signal. The results of measurements are transmitted to the PC via radio link. An application has been developed for acquisition and presentation of the measured waveform signal. The system has been tested by measuring ECG, EOG and EEG signals.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Walędzik (FEIT) Karolina Walędzik,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Budowa jednokanałowego wzmacniacza sygnału EEG
Supervisor
Grzegorz Domański (FEIT/IRMT) Grzegorz Domański,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Podgórski (FEIT/IRMT) Andrzej Podgórski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Domański (FEIT/IRMT) Grzegorz Domański,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
jednokanałowe EEG, biosygnał, EOG, wzmacniacz biologiczny, budowa, rytmy EEG, fale alfa
Keywords in English
single channel EEG, biosignal, EOG, biomedical amplifier, construction, brainwaves, alpha waves
Abstract in Polish
Celem pracy było skonstruowanie, uruchomienie i przetestowanie jednokanałowego wzmacniacza sygnału EEG. Opracowane urządzenie zapewnia duże wzmocnienie sygnału różnicowego, silne tłumienie zakłóceń, zaś jego pasmo przenoszenia jest przystosowane do pasma sygnału EEG. Sygnał wyjściowy ze wzmacniacza został przetworzony na postać cyfrową za pomocą mikrokontrolera wyposażonego w przetwonik ADC. Wyniki pomiarów były przesyłane do komputera łączem radiowym. Opracowano także program do akwizycji i prezentacji zmierzonych przebiegów sygnału. Urządzenie testowano mierząc sygnały EKG, EOG oraz EEG.
File
  • File: 1
    Praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13493

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT53bb2d7235da4b4e83e1c4758d99b365/
URN
urn:pw-repo:WUT53bb2d7235da4b4e83e1c4758d99b365

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page