Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of D segment car bumper

Tomasz Lange

Abstract

The following paper titled „Project of D segment car bumper” concerns the subject of car bumpers, modelling of geometric objects with the particular emphasis on surface modelling. There has been made an assumption that outer surfaces of the conceptual model have to be made in the definition of class A surfaces. Simultaneously, implementing of the new design was aimed to improve the efficiency of the cooling system and traction. At the beginning of this work, there is a description of how car bumpers work. There is a presentation of the most popular constructions and crash tests to which they are subject to. There has also been made a theoretical approach to surface modelling. There has been shown a theory of construction of surface modeling with the method of quality evaluation. Conceptual elaboration of bumper geometrics was started with the analysis of the original bumper. Therefore the preparation of the surface model of the original bumper has been made, on which the project was partially based. It was due to the requirement of fitting the vehicle body. There has been made a definition of the external surfaces of the conceptual bumper basing on the surface of the original one. The model was characterized by G1 surface continuity. After quality evaluation of the model which was disappointing, there has been made an attempt to finish the surfaces in class A surfaces rules. In the phase of defining new surfaces, a quality evaluation from the theoretical chapter has been used, which resulted in satisfactory model quality. Described part of the work was the most time consuming part due to the requirements of class A surfaces. New model was characterized by G1, G2 and G3 surface continuity depends on the area of the surface model. After accepting surface model, there has been prepared a bumper model as a solid model with the class B surfaces. Additionally, there has been modelled a filling of the space between exterior bumper surface and reinforcing beam. Reinforcing beam solution was adopted from the original bumper. Because of that, a weight comparison between conceptual bumper and original one was made possible. Through the use of new materials the reduce of weight of new bumper was possible with comparison to the original one. Model of the external surfaces of the bumper can be used as a production model.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Lange (FACME) Tomasz Lange,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt zderzaka samochodu segmentu D
Supervisor
Michał Makowski (FACME/IV) Michał Makowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
98
Internal identifier
SIMR; D-1472
Reviewers
Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Michał Makowski (FACME/IV) Michał Makowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Pojazdy samochodowe, 2. Zderzak, 3. Powierzchnie klasy A, 4. ICEM Surf
Keywords in English
1. Motor vechicle, 2. Bumper, 3. Class A surfaces, 4. ICEM Surf
Abstract in Polish
Praca „Projekt zderzaka samochodu segmentu D” dotyczy tematyki zderzaków samochodowych, modelowania obiektów geometrycznych ze szczególnym opisem tematyki modelowania powierzchniowego. Założono, że powierzchnie zewnętrzne modelu koncepcyjnego mają zostać wykonane w rygorze powierzchni klasy A. Jednoczesne zaimplementowanie nowego designu miało na celu polepszenie wydajności układu chłodzącego oraz właściwości trakcyjnych pojazdu. Na początku pracy opisano zderzaki samochodowe. Przedstawiono ich popularne konstrukcje oraz testy zderzeniowe jakim podlegają. Opisano również modelowanie powierzchniowe od strony teoretycznej. Przedstawiono teorię konstrukcji poszyć zewnętrznych wraz z sposobem oceny jakości wykonania. Koncepcyjne opracowanie geometrii zderzaka rozpoczęto od analizy konstrukcji zderzaka oryginalnego. Następnie przygotowano model powierzchniowy zderzaka oryginalnego, na którym częściowo wzorowano projekt. Wynikało to z wymogu dopasowania się do bryły samochodu. Kolejnym krokiem było zdefiniowanie powierzchni zewnętrznych zderzaka koncepcyjnego. Model charakteryzował się ciągłością powierzchni na poziomie G1. Po ocenie jakościowej modelu, która była niezadowalająca, zamodelowano powierzchnie zderzaka koncepcyjnego według zasad modelowania powierzchni klasy A. Podczas definiowania nowych powierzchni wykorzystano w praktyce ocenę jakościową modelu przedstawioną w rozdziale dotyczącym teorii, dzięki czemu uzyskano zadowalającą jakość modelu. Opisana część pracy była najbardziej pracochłonna ze względu na wymogi dotyczące powierzchni zewnętrznych klasy A. Nowy model charakteryzował się ciągłością powierzchni na poziomie G1, G2 oraz G3 zależnie od obszaru. Po zaakceptowaniu modelu powierzchniowego przygotowano model zderzaka jako model bryłowy wraz z powierzchniami wewnętrznymi. Dodatkowo zamodelowano wypełnienie zderzaka pomiędzy powłoką zewnętrzną zderzaka a belką nośną. Z oryginalnego zderzaka przejęto rozwiązanie belki nośnej. W ten sposób można było porównać masę zderzaka koncepcyjnego ze zderzakiem oryginalnym. Dzięki zastosowaniu nowych materiałów udało się zmniejszyć masę zderzaka względem oryginału. Model powierzchni zewnętrznych zderzaka może zostać wykorzystany jako model produkcyjny.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Tomasza Lange
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11988

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT53a13e4c21a948829c7faf265dd067f7/
URN
urn:pw-repo:WUT53a13e4c21a948829c7faf265dd067f7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page