Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Digital Radio Control Utilizing a Microprocessor and the Zigbee Protocol

Maciej Jastrzębski

Abstract

The aim of this thesis was to create a network of radio controlled model appliances by means of the RC standard. The network should utilize microprocessor technology and the ZigBee protocol as a node-to-node communication method. Hitec’s HS-325HB servomechanism has been chosen as a controlled RC device. The solution created in this thesis fulfils all the project assumptions. By using circuits known for their low power consumption - the MSP430F2274 microcontroller and the CC2480 ZigBee processor the designed network turned out to be very efficient with respect to the energy consumption. The solution’s correctness, as well as the protocol’s and the network functionality, have been verified by various tests and measurements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Jastrzębski (FEIT/ICS) Maciej Jastrzębski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Cyfrowe sterowanie radiowe z użyciem mikroprocesora oraz protokołu ZigBee
Supervisor
Henryk Kowalski (FEIT/ICS) Henryk Kowalski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001125
Keywords in Polish
protokół ZigBee, sterowanie RC, technika mikroprocesorowa, CC2480, eZ430-RF248O, serwomechanizm, HS-325HB
Keywords in English
ZigRee protocol, radio control, RC standard, microprocessor technology, CC2480, eZ430-RF2480, servomechanism, HS-325HB
Abstract in Polish
Celem pracy było zrealizowaińe sieci sterowania radiowego z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej oraz protokołu ZigBee jako metody komunikacji między węzłami sieci. Jako obiekt sterowany został zastosowany serwomechanizm HS-325HB firmy Hitec pracujâcy w standardzie RC. Wszystkie założenia dotyczące pracy zostały zrealizowane. Z powodu wykorzystania układów znanych z niskiego pobom mocy — mikrokontrolera MSP430F2274 oraz procesora ZigBee CC2480 — zaprojektowana sieć okazała się bardzo wydajna pod względem energetycznym. Przeprowadzone testy oraz pomiary, zarówno protokołu, jak i funkcjonalności sieci, potwierdzajâ poprawność rozwiqzania.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT537e4002e40349d5887d48190fd5cbb6/
URN
urn:pw-repo:WUT537e4002e40349d5887d48190fd5cbb6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page