Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of process water - air preheater for furnace in a crude distillation unit

Michał Adamski

Abstract

Purpose of this project is to design air preheater with the use of process water. It will be adopted to air heating and exhaust cooling system of heaters on a crude distillation unit. The first step is describing several types of preheaters. The selection of the preheater is then described mathematically. At the next stage is made a preheater project and is presented installation diagram. After adopting the assumptions was made thermal and flow calculations and the geometry of the preheater was selected using HTRI Xchanger Suite program. The last chapter presents a summary and conclusions. Flat documentation and strength calculations are attachet to this design.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Adamski (FCEMP) Michał Adamski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt podgrzewacza powietrza do pieca technologicznego instalacji destylacji rurowo-wieżowej, z wykorzystaniem wody procesowej
Supervisor
Mariusz Markowski (FCEMP/IMEn) Mariusz Markowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Markowski (FCEMP/IMEn) Mariusz Markowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Przemysław Trzciński (FCEMP/IMEn) Przemysław Trzciński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
rurowy podgrzewacz powietrza, instalacja produkcyjna, destylacja rurowo wieżowa, wymiennik, spaliny, powietrze, woda procesowa
Keywords in English
tubular air preheater, production installation, crude distillation unit, exchanger, exhaust, air, process water
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie podgrzewacza powietrza z wykorzystaniem wody procesowej. Zostanie on dostosowany do układu podgrzewu powietrza, a także schładzania spalin pieców technologicznych instalacji destylacji rurowo - wieżowej. Pierwszym krokiem jest omówienie kilku wybranych typów podgrzewaczy powietrza. Następnie omówiono w sposób matematyczny dobór podgrzewaczy powietrza. W kolejnym etapie pracy wykonano projekt podgrzewacza oraz został przedstawiony schemat instalacji w jakiej jest zastosowany. Po przyjęciu założeń wykonano obliczenia cieplno – przepływowe oraz dobrano geometrię podgrzewacza przy pomocy programu HTRI Xchanger Suite. W ostatnim rozdziale przedstawiono podsumowanie i wnioski. Dokumentację oraz obliczenia wytrzymałościowe przedstawiono w załącznikach do pracy.
File
  • File: 1
    1107673.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 23031

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT537722edcc554f05a9be4ec6b865aba8/
URN
urn:pw-repo:WUT537722edcc554f05a9be4ec6b865aba8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page