Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Odzysk ciepła niskotemperaturowego w blokach energetycznych

Mateusz Żurek

Abstract

The aim of the thesis is to analyze the possibility of low temperature heat recovery in power plants. The study defined the term of low-temperature heat. In addition, it presents the cooling systems of power units from which it can recover heat. Another issue raised is to recover this heat, which makes it possible to increase energy efficiency because it increases the efficiency of electricity generation in combination with heat. The study examined the actual power plant in terms of capability of low-temperature heat and the possibility of its transfer to the district heating network. This modification has been realized through the use of an absorption heat pump. The paper defines the principle of operation of an absorption heat pump. This thesis was completed concept of building an absorption heat pump in the power unit and simple economic analysis of the investment
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Mateusz Żurek (WMEiL) Mateusz Żurek Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Odzysk ciepła niskotemperaturowego w blokach energetycznych
Promotor
Wojciech Bujalski (WMEiL/ITC) Wojciech Bujalski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
, Energetyka (Power Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
49
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-3621 (zastrzeżona)
Recenzenci
Wojciech Bujalski (WMEiL/ITC) Wojciech Bujalski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Jacek Szymczyk (WMEiL/ITC) Jacek Szymczyk Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
ciepło niskotemperaturowe, podnoszenie sprawności elektrociepłowni, odzysk ciepła, pompa ciepła
Słowa kluczowe w języku angielskim
low temperature heat, the possibility of increasing the efficiency of power plant, heat recovery, absorption heat pump
Streszczenie w języku polskim
raca ma na celu przeanalizowanie możliwości odzysku ciepła niskotemperaturowego w blokach energetycznych. W pracy zdefiniowane zostało pojęcie ciepła niskotemperaturowego. Ponadto przedstawione zostały układy chłodzenia bloków energetycznych, z których można odzyskać ciepło. Kolejnym poruszonym zagadnieniem jest odzysk tego ciepła, który daje możliwość zwiększania efektywności energetycznej gdyż podnosi on sprawność wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. W pracy rozpatrzono rzeczywistą elektrociepłownię pod kątem możliwości odbioru ciepła niskotemperaturowego oraz możliwości jego przekazania do sieci ciepłowniczej. Zabieg ten zrealizowany został poprzez zastosowanie absorpcyjnej pompy ciepła. W pracy zdefiniowano zasadę działania absorpcyjnej pompy ciepła. Praca zakończona została koncepcją zabudowy absorpcyjnej pompy ciepła w bloku energetycznym oraz prostą analizą ekonomiczną inwestycji

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT53642b5dc5a9442c9241251a597c581f/
URN
urn:pw-repo:WUT53642b5dc5a9442c9241251a597c581f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony