Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Low temperature heat recovery in power plant

Mateusz Żurek

Abstract

The aim of the thesis is to analyze the possibility of low temperature heat recovery in power plants. The study defined the term of low-temperature heat. In addition, it presents the cooling systems of power units from which it can recover heat. Another issue raised is to recover this heat, which makes it possible to increase energy efficiency because it increases the efficiency of electricity generation in combination with heat. The study examined the actual power plant in terms of capability of low-temperature heat and the possibility of its transfer to the district heating network. This modification has been realized through the use of an absorption heat pump. The paper defines the principle of operation of an absorption heat pump. This thesis was completed concept of building an absorption heat pump in the power unit and simple economic analysis of the investment
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Żurek (FPAE) Mateusz Żurek,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Odzysk ciepła niskotemperaturowego w blokach energetycznych
Supervisor
Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
49
Internal identifier
MEL; PD-3621 (zastrzeżona)
Reviewers
Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Jacek Szymczyk (FPAE/IHE) Jacek Szymczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
ciepło niskotemperaturowe, podnoszenie sprawności elektrociepłowni, odzysk ciepła, pompa ciepła
Keywords in English
low temperature heat, the possibility of increasing the efficiency of power plant, heat recovery, absorption heat pump
Abstract in Polish
raca ma na celu przeanalizowanie możliwości odzysku ciepła niskotemperaturowego w blokach energetycznych. W pracy zdefiniowane zostało pojęcie ciepła niskotemperaturowego. Ponadto przedstawione zostały układy chłodzenia bloków energetycznych, z których można odzyskać ciepło. Kolejnym poruszonym zagadnieniem jest odzysk tego ciepła, który daje możliwość zwiększania efektywności energetycznej gdyż podnosi on sprawność wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. W pracy rozpatrzono rzeczywistą elektrociepłownię pod kątem możliwości odbioru ciepła niskotemperaturowego oraz możliwości jego przekazania do sieci ciepłowniczej. Zabieg ten zrealizowany został poprzez zastosowanie absorpcyjnej pompy ciepła. W pracy zdefiniowano zasadę działania absorpcyjnej pompy ciepła. Praca zakończona została koncepcją zabudowy absorpcyjnej pompy ciepła w bloku energetycznym oraz prostą analizą ekonomiczną inwestycji

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT53642b5dc5a9442c9241251a597c581f/
URN
urn:pw-repo:WUT53642b5dc5a9442c9241251a597c581f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page