Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application for the exchange of services

Dominika Kłopotowska

Abstract

The thesis documents the process of creating a mobile application for the exchange of services implemented on the Android platform. It aims to encourage society to integrate with other people, enable them to share their skills and help each other. The initial concept of the application was verified using a survey in which potential users assessed the importance and usefulness of individual functions. The description of the project implementation starts from the conceptual phase, then passing through the selection of tools and ending with the architecture of the created application and its implementation. At the end of the tests were carried out to check the correctness of the application. The summary contains an analysis of the entire work, final conclusions and possibilities to develop the application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Kłopotowska (FEIT) Dominika Kłopotowska,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja mobilna do wymiany usług
Supervisor
Danuta Ojrzeńska-Wójter (FEIT) Danuta Ojrzeńska-Wójter,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Danuta Ojrzeńska-Wójter (FEIT) Danuta Ojrzeńska-Wójter,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Przemysław Dymarski (FEIT) Przemysław Dymarski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja mobilna, Android, wymiana usług
Keywords in English
mobile application, Android, exchange of services
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dokumentuje proces tworzenia aplikacji mobilnej do wymiany usług zrealizowanej na platformę Android. Ma ona zachęcić społeczeństwo do integracji z innymi ludźmi, umożliwić dzielenie się swoimi umiejętnościami i wzajemną pomoc. Wstępna koncepcja aplikacji została zweryfikowana za pomocą ankiety, w której potencjalni użytkownicy ocenili ważność i użyteczność poszczególnych funkcji. Opis realizacji projektu rozpoczęto od fazy koncepcyjnej, przechodząc następnie poprzez dobór narzędzi, a kończąc na architekturze tworzonej aplikacji i jej implementacji. Na koniec przeprowadzono testy sprawdzające poprawność działania aplikacji. W podsumowaniu zawarto analizę całości wykonanej pracy, zamieszczono wnioski końcowe oraz przedstawiono możliwości rozwinięcia aplikacji.
File
  • File: 1
    Dominika_Klopotowska_PracaInzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33337

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT534bfa0b80334f568fba2949e7088808/
URN
urn:pw-repo:WUT534bfa0b80334f568fba2949e7088808

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page