Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design study of stationary wood saw

Piotr Waleńdzik

Abstract

This thesis shows process of designing a woodworking machine on the example of a stationary wood sow with electric drive. The essence of the problem was the analysis of the wood cutting process with emphasis to determine the forces acting on the tool necessary to cut pine wood beam with a height of 140 [mm]. In thesis is used a model based on modern fracture mechanics Full Dynamical (in short FM-FDM) to determine this parameter. The work presents the process of selection of input parameters. Indicates the solutions of individual sawing systems, selection of a circular saw, solving the problem of transmission to the tool, calculation and design of the machine shaft, calculation and selection of the bearing arrangement. An additional element of the work is the development of technical documentation of selected elements. To visualize the results of the work author used the SolidWorks software.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Waleńdzik (FPE) Piotr Waleńdzik,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Studium projektowe stacjonarnej pilarki do drewna
Supervisor
Roman Grygoruk (FPE/IMP) Roman Grygoruk,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Roman Grygoruk (FPE/IMP) Roman Grygoruk,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Julian Sawicki (FPE/IMP) Julian Sawicki,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
pilarka do drewna, cięcie drewna, moc skrawania, dokumentacja techniczna, przekładnia pasowa, napęd elektryczny, SolidWorks
Keywords in English
wood saw, wood cutting, cutting power, technical documentation, belt transmission, electric drive, SolidWorks
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia proces projektowania urządzenia do obróbki drewna na przykładzie konstrukcji stacjonarnej pilarki z napędem elektrycznym. Istotą problemu była analiza procesu cięcia drewna ze szczególnym naciskiem na określnie sił działających na narzędzie potrzebnych do przecięcia drewnianej sosnowej belki o wysokości 140 [mm]. Do wyznaczenia tego parametru skorzystano z modelu opierającego się na współczesnej mechanice pękania „Fracture Mechanics–Full Dynamical Model” w skrócie FM-FDM. Praca przedstawia proces doboru parametrów wejściowych. Wskazuje rozwiązania poszczególnych układów pilarki, dobór piły tarczowej, sposobu przeniesienia napędu na narzędzie, obliczenie wału maszynowego i układu łożyskowania. Dodatkowym elementem pracy jest opracowanie dokumentacją techniczną wybranych elementów. Do zwizualizowania wyników pracy wykorzystano oprogramowanie SolidWorks 2018.
File
  • File: 1
    Piotr-Waleńdzik-267938-praca-inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 22932

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT53017f1ef6734090af38948e47994db4/
URN
urn:pw-repo:WUT53017f1ef6734090af38948e47994db4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page