Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Opracowanie metody przydziału kierowców do wybranych linii w przedsiębiorstwie transportu miejskiego

Majchrzak Witold

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Majchrzak Witold Majchrzak Witold,, Undefined Affiliation
Supervisor
Sylwester Gładyś (FT/DATE) Sylwester Gładyś,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Logistyka i Technologia Transportu
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-11-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Wydział Transportu - Witold Majchrzak - 68405 - Praca dyplom.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT52a88b29641d406384eb16ebd05b9284/
URN
urn:pw-repo:WUT52a88b29641d406384eb16ebd05b9284

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page