Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

SociaInfo - System and mobile application supporting ad-hoc meetings

Marcin Michał Łagowski

Abstract

In the second decade of 21st century it is increasingly harder to meet with friends or make new acquaintances. Taking this fact into account, we propose means to help resolve this problem. In this paper we portray system and mobile application supporting ad-hoc meetings. The essential elements which we proposed are: model of metrics defining features of the meeting and algorithm detecting actual meetings. Data required for metrics calculation is sourced from users Facebook profiles. Scalability was the main concern during design phase. This resulted in system with modern architecture, backed by concept of container virtualization. When all the work had been finished, we validated our product with the help of users. Metric values were evaluated as reasonable, but further analysis is required. Detection of meetings was also considered valid, but it works properly only on large open spaces. The cause of this is still not resolved difficulty with localization inside buildings. Additionally we propose tests, which the system should undergo. The paper concludes with directions for possible future works.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Michał Łagowski (FEIT) Marcin Michał Łagowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
SociaInfo - System i aplikacja mobilna wspierajace spotkania ad-hoc
Supervisor
Jarosław Domaszewicz (FEIT) Jarosław Domaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Domaszewicz (FEIT) Jarosław Domaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
spotkania ad-hoc, sieci społecznościowe, analiza sieci społecznościowych, metryki, wykrywanie spotkań, systemy skalowalne, Facebook
Keywords in English
ad-hoc meetings, social networks, social networks analysis, metrics, meeting detection, scalable systems, Facebook
Abstract in Polish
W drugiej dekadzie XXI wieku coraz trudniej jest znaleźć czas na spotkanie ze znajomymi lub poznanie nowych osób. Biorąc pod uwagę ten fakt postanowiliśmy zaproponować środek, który będzie w stanie pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Niniejsza praca przedstawia system i aplikację mobilną wspierające spotkania ad-hoc. Pierwszoplanowymi elementami systemu są zaproponowane przez nas: model metryk definiujących cechy spotkania oraz algorytm automatycznie wykrywający te spotkania. Dane, na podstawie których wyliczane są wartości metryk, pobierane są z profili użytkowników na portalu Facebook. Podczas projektowania warstwy serwerowej duży nacisk został położony na jej skalowalność. W efekcie powstał system o nowoczesnej architekturze oparty na koncepcji wirtualizacji za pomocą kontenerów. Po wykonaniu prac przeprowadzona została walidacja z użytkownikami, która potwierdziła poprawność działania systemu. Wartości metryk oceniono, jako rozsądne, jednak konieczne są dokładniejsze badania. Potwierdzono także właściwe działanie algorytmu wykrywania spotkań. Ze względu na nierozwiązany problem lokalizacji wewnątrz budynków wykrywanie działa tylko na otwartej przestrzeni. Dodatkowo zaproponowano testy, jakim powinien być poddany system. Na koniec przedstawiono możliwe kierunki rozwoju projektu.
File
  • File: 1
    APD - praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9806

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5289fa8f8c144e5f872af6f12a989838/
URN
urn:pw-repo:WUT5289fa8f8c144e5f872af6f12a989838

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page