Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The remodeling project a tenement with change utility function

Joanna Magdalena Rola

Abstract

The following thesis presents the engineering project for remodeling project a Warsaw tenement with partial change in the utility function. Proposed remodeling of the ground floor of the building and intended it for the service companies .On the floors planed a new floorplan. Owing to deletion and moving partition walls the rooms are more comfortable and part of the flats adapted to the needs of people with disabilities. The project include calculations lintels to new doorways, beams constituting a support for the ceiling(at the removal of the supporting wall), and the foundations for elevators designed exterior. The work contain describes how to remove fungi and efflorescence on walls, how make a Thermal insulation building, dismantling and installation new partition walls and walling unnecessary door openings. It also presents the minimum requirements for communications route, workplace and toilet for the disabled people. The project include Audocad drawings: a original and proposed amendments basement plan, a ground floor plan floors plans, an attic plan, , throws the facade of the building and the elevator.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Magdalena Rola (FCEMP) Joanna Magdalena Rola,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt przebudowy kamienicy mieszkalnej ze zmianą funkcji użytkowej
Supervisor
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
funkcja użytkowa budynku, przebudowa, kamienica
Keywords in English
utility function, remodeling; tenement
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej inżynierskiej przedstawiono projekt przebudowy warszawskiej kamienicy mieszkalnej wraz ze częściową zmianą funkcji użytkowej. Zaproponowano przebudowę parteru budynku i przeznaczenie go na cele usługowe. Na piętrach obiektu zaprojektowano nowy rozkład pomieszczeń poprzez usunięcia, przesunięcia i postawienie nowych ścianek działowych, w taki sposób aby pomieszczenia były przestrzenne, a w części mieszkań dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projekcie wykonano obliczania nadproży na nowe otwory drzwiowe, belki stanowiącej podporę dla stropu, w miejscu usunięcia ściany nośnej oraz fundamentów pod projektowane windy zewnętrzne. W pracy opisano sposób usunięcia grzybów i wykwitów na ścianach, cieplenia budynku metodą lekką –mokrą, demontażu i montażu nowych ścian działowych oraz zamurowania niepotrzebnych otworów drzwiowych. Przedstawiono również minimalne wymagania dla osób niepełnosprawnych dot. ciągów komunikacyjnych, stanowisk pracy i ubikacji. Do projekty dołączono rysunki wykonane w programie Audocad: rzuty piwnicy, parteru, pięter, strychu w istniejącym stanie i projektowanymi zmianami, rzuty elewacji budynku oraz windy.
File
  • File: 1
    219409_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4385

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5232cd8c462e4da8a74aa7024c1eb91d/
URN
urn:pw-repo:WUT5232cd8c462e4da8a74aa7024c1eb91d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page