Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Ocena dokładności kodowych odbiorników nawigacyjnych w wybranych modelach telefonów komórkowych

Karolina Wiąckiewicz, Dominika Łazarewicz

Abstract

Celem powyższej pracy dyplomowej jest ocena dokładności kodowych odbiorników nawigacyjnych na podstawie pomiarów wykonanych wybranymi modelami telefonów komórkowych, pochodzących z różnych półek cenowych, oraz dokonanie analizy pozyskanych danych. Obserwacje zostały wykonane na terenie zabudowanym (Warszawa) na czterech punktach: dwa punkty były usytuowane na terenie Placu Politechniki (w charakterystycznych miejscach), dwa punkty na terenie parku Pole Mokotowskie, niedaleko Biblioteki Narodowej. Badania zrealizowano przy użyciu darmowych aplikacji mobilnych. Użyto ich do: pomiarów na każdym punkcie (zależnie od modelu: jedno- bądź dwukrotnie) współrzędnych uzyskiwanych przez telefony, jak i rejestracji za pomocą protokołu NMEA przy użyciu dwóch wybranych modeli telefonów (jednokrotnie na punktach na Polu Mokotowskim, dwukrotnie na punktach przy Politechnice). Wykonano także pomiary RTK, aby móc uzyskać dokładniejsze i pewniejsze wyniki, mogące być punktem odniesienia dla pomiarów wykonanych telefonami komórkowymi. Uzyskane wyniki pozwoliły na analizy dokładnościowe oraz porównanie wybranych przez nas modeli telefonów komórkowych. W pracy skupiłyśmy się na takich zagadnieniach jak: wpływ zastosowania funkcji AGPS na szybkość i dokładność pomiaru, różnice w wyznaczaniu pozycji przez telefony o różnym zaawansowaniu technologicznym, dokładności pomiaru przez telefony śledzące satelity systemu GPS oraz systemów GPS i GLONASS oraz różnice między nimi. W tym celu wykonano wy-kresy obrazujące wyniki pomiarów (np. zmianę rejestrowanych współrzędnych przy pomocy protokołu NMEA), histogramy (które bardzo dobrze pokazują niezgodności z rozkładem normalnym oraz pomiarem wzorcowym), testy statystyczne (takie jak np. wariancja, odchylenie standardowe, kurtoza, skośność etc.). Dla pomiarów kodowych natomiast wykonano tabele, zawierające wyniki obliczeń, umożliwiające dostrzeżenie najsłabiej i najlepiej pomierzonych punktów i dokładności przeprowadzonych pomiarów. Na podstawie przeprowadzonych analiz mogłyśmy stwierdzić, że zastosowanie funkcji AGPS nie wpływa w znaczący sposób na dokładność i szybkość pomiaru bez względu na umiejscowienie pola testowego. Kolejnym wnioskiem wynikającym z naszych badań jest stwierdzenie, iż telefony komórkowe mogące dodatkowo śledzić satelity systemu GLONASS otrzymują lepsze dokładności wyznaczania pozycji. Ponadto, potwierdzić mogłyśmy, że im bardziej zaawansowany technologicznie telefon tym wyższa precyzja pomiaru, jednakowoż nie jest ona znaczna. Myślimy także, że w przyszłości nastąpi dalszy rozwój w dziedzinie nawigacji mobilnej.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Karolina Wiąckiewicz (WGiK) Karolina Wiąckiewicz Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Dominika Łazarewicz (WGiK) Dominika Łazarewicz Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Promotor
Ryszard Szpunar (WGiK/ZGiAG) Ryszard Szpunar Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)
Kierunek / specjalność studiów
, Geodezja i Kartografia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Ryszard Szpunar (WGiK/ZGiAG) Ryszard Szpunar Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Andrzej Pachuta (WGiK/ZGiAG) Andrzej Pachuta Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Andrzej Pachuta (WGiK/ZGiAG) Andrzej Pachuta Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Ryszard Szpunar (WGiK/ZGiAG) Ryszard Szpunar Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej (WGiK/ZGiAG)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
nawigacja mobilna, nawigacja, GPS, aplikacje, odbiorniki kodowe
Plik pracy
  • Plik: 1
    Ocena dokładności kodowych odbiorników nawigacyjnych w wybranych modelach telefonów komórkowych.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 5153

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT522d8b2ece3249a189079cebf622ff1d/
URN
urn:pw-repo:WUT522d8b2ece3249a189079cebf622ff1d

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony