Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena dokładności kodowych odbiorników nawigacyjnych w wybranych modelach telefonów komórkowych

Karolina Wiąckiewicz, Dominika Łazarewicz

Abstract

Celem powyższej pracy dyplomowej jest ocena dokładności kodowych odbiorników nawigacyjnych na podstawie pomiarów wykonanych wybranymi modelami telefonów komórkowych, pochodzących z różnych półek cenowych, oraz dokonanie analizy pozyskanych danych. Obserwacje zostały wykonane na terenie zabudowanym (Warszawa) na czterech punktach: dwa punkty były usytuowane na terenie Placu Politechniki (w charakterystycznych miejscach), dwa punkty na terenie parku Pole Mokotowskie, niedaleko Biblioteki Narodowej. Badania zrealizowano przy użyciu darmowych aplikacji mobilnych. Użyto ich do: pomiarów na każdym punkcie (zależnie od modelu: jedno- bądź dwukrotnie) współrzędnych uzyskiwanych przez telefony, jak i rejestracji za pomocą protokołu NMEA przy użyciu dwóch wybranych modeli telefonów (jednokrotnie na punktach na Polu Mokotowskim, dwukrotnie na punktach przy Politechnice). Wykonano także pomiary RTK, aby móc uzyskać dokładniejsze i pewniejsze wyniki, mogące być punktem odniesienia dla pomiarów wykonanych telefonami komórkowymi. Uzyskane wyniki pozwoliły na analizy dokładnościowe oraz porównanie wybranych przez nas modeli telefonów komórkowych. W pracy skupiłyśmy się na takich zagadnieniach jak: wpływ zastosowania funkcji AGPS na szybkość i dokładność pomiaru, różnice w wyznaczaniu pozycji przez telefony o różnym zaawansowaniu technologicznym, dokładności pomiaru przez telefony śledzące satelity systemu GPS oraz systemów GPS i GLONASS oraz różnice między nimi. W tym celu wykonano wy-kresy obrazujące wyniki pomiarów (np. zmianę rejestrowanych współrzędnych przy pomocy protokołu NMEA), histogramy (które bardzo dobrze pokazują niezgodności z rozkładem normalnym oraz pomiarem wzorcowym), testy statystyczne (takie jak np. wariancja, odchylenie standardowe, kurtoza, skośność etc.). Dla pomiarów kodowych natomiast wykonano tabele, zawierające wyniki obliczeń, umożliwiające dostrzeżenie najsłabiej i najlepiej pomierzonych punktów i dokładności przeprowadzonych pomiarów. Na podstawie przeprowadzonych analiz mogłyśmy stwierdzić, że zastosowanie funkcji AGPS nie wpływa w znaczący sposób na dokładność i szybkość pomiaru bez względu na umiejscowienie pola testowego. Kolejnym wnioskiem wynikającym z naszych badań jest stwierdzenie, iż telefony komórkowe mogące dodatkowo śledzić satelity systemu GLONASS otrzymują lepsze dokładności wyznaczania pozycji. Ponadto, potwierdzić mogłyśmy, że im bardziej zaawansowany technologicznie telefon tym wyższa precyzja pomiaru, jednakowoż nie jest ona znaczna. Myślimy także, że w przyszłości nastąpi dalszy rozwój w dziedzinie nawigacji mobilnej.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Wiąckiewicz (FGC) Karolina Wiąckiewicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Dominika Łazarewicz (FGC) Dominika Łazarewicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Ryszard Szpunar (FGC/DGGA) Ryszard Szpunar,, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)
Study subject / specialization
Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ryszard Szpunar (FGC/DGGA) Ryszard Szpunar,, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Andrzej Pachuta (FGC/DGGA) Andrzej Pachuta,, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Andrzej Pachuta (FGC/DGGA) Andrzej Pachuta,, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Ryszard Szpunar (FGC/DGGA) Ryszard Szpunar,, Department of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/DGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
nawigacja mobilna, nawigacja, GPS, aplikacje, odbiorniki kodowe
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 5153

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT522d8b2ece3249a189079cebf622ff1d/
  URN
  urn:pw-repo:WUT522d8b2ece3249a189079cebf622ff1d

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard