Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Infuence of active screen plasma oxycarbonitriding of Ti6Al4V alloy on its tribological properties

Karol Choroś

Abstract

The research was conducted to determine the influence of active screen plasma oxycarbonitriding parameters of Ti6Al4V on its tribological proerties. The research included three different processes, which were carried out to determinate the most efficient one. Different methods of testing were used as follow: metallographic observation, microhardness testing and wear resistance.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Choroś (FMSE) Karol Choroś,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Tlenowęgloazotowanie plazmowe z udziałem aktywnego ekranu stopu Ti6Al4V w aspekcie poprawy jego właściwości trybologicznych
Supervisor
Maciej Ossowski (FMSE/DSE) Maciej Ossowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-01-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002081
Reviewers
Krzysztof Rożniatowski (FMSE/DMD) Krzysztof Rożniatowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Maciej Ossowski (FMSE/DSE) Maciej Ossowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
tlenowęgloazotowanie plazmowe, aktywny ekran, Ti6Al4V, właściwości trybologiczne
Keywords in English
plasma oxycarbonitriding, active screen, Ti6Al4V,tribological properties
Abstract in Polish
Przeprowadzono badania wpływu parametrów technologicznych tlenowęgloazotowania plazmowego z udziałem aktywnego ekranu stopu Ti4Al6V. Badania dotyczyły stopu poddanego obróbce w trzech procesach o odmiennych parametrach w celu doboru najkorzystniejszych dla danej aplikacji. Zastosowano badania takie jak: obserwacja metalograficzna, pomiar mikrotwardości, chropowatości oraz odporności na zużycie ścierne.
File
  • File: 1
    Karol+Choroś+praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8893

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT521061ef51664379b90fb72bcd0d06af/
URN
urn:pw-repo:WUT521061ef51664379b90fb72bcd0d06af

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page