Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of device to rehabilitation of the palm

Joanna Żmudzka

Abstract

The purpose of this work is to design a device to rehabilitation of the palm. Created mechanism forces the bending and straightening of the finger and its goal is to restore motor function in the MCP joints. Calculations for the individual elements of the structure were conducted for the index finger. In order to select the device’s motor there were determined moments and reaction forces of the joints. Three belt and two gear transmissions were used to ensure required movement of the finger - full bending and straightening. The model was constructed in CREO Parametric. Assembly drafting and two drawings have been attached to the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Żmudzka (FPAE) Joanna Żmudzka,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny urządzenia do rehabilitacji dłoni
Supervisor
Grzegorz Kamiński (FPAE/IAAM) Grzegorz Kamiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-10-2016
Issue date (year)
2016
Pages
54 + rysunki
Internal identifier
MEL; PD-3857
Reviewers
Grzegorz Kamiński (FPAE/IAAM) Grzegorz Kamiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
rehabilitacja ręki, budowa dłoni, urządzenie do rehabilitacji dłoni, dłoń, udar
Keywords in English
rehabilitation of the palm, hand rehabilitation device, palm, hand, stroke
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest projekt urządzenia do rehabilitacji dłoni. Stworzony mechanizm wymusza zginanie oraz prostowanie palca, a jego celem jest przywrócenie funkcji motorycznych w stawach śródręczno-paliczkowych. Obliczenia dla poszczególnych elementów konstrukcji przeprowadzone zostały dla palca wskazującego. W celu dobrania napędu urządzenia wyznaczono momenty oraz siły reakcji w stawach. Następnie wykorzystano trzy przekładnie pasowe oraz dwie przekładnie zębate aby zapewnić wymagany ruch palca - pełne zginanie jak i prostowanie. Model wykonano w programie CREO Parametric. Do pracy został załączony rysunek złożeniowy oraz dwa rysunki wykonawcze.
File
  • File: 1
    praca_inżynierskaJZ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14303

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT52064878780a4414bb6ac3503aedc4e0/
URN
urn:pw-repo:WUT52064878780a4414bb6ac3503aedc4e0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page