Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study of microstructure and properties of nitrided and nitrocarburized layers produced in low-temperature plasma in the aspect of application to sternum-rob plates

Dominika Sylwia Prokop

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Sylwia Prokop (FMSE) Dominika Sylwia Prokop,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Badania mikrostruktury i właściwości warstw azotowanych i azotonawęglanych w niskotemperaturowej plazmie w aspekcie zastosowania na płyty mostkowo-żebrowe
Supervisor
Tomasz Borowski (FMSE/DSE) Tomasz Borowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002376
Reviewers
Jerzy Robert Sobiecki (FMSE/DSE) Jerzy Robert Sobiecki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Tomasz Borowski (FMSE/DSE) Tomasz Borowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
stal austenityczna, azotowanie jarzeniowe, potencjał plazmy, aktywny ekran, azotonawęglanie jarzeniowe, faza S
File
  • File: 1
    dominika_prokop_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30803

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT51e9ef10505849d991a93675ba74a7bb/
URN
urn:pw-repo:WUT51e9ef10505849d991a93675ba74a7bb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page