Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept of modernization of the medium size railway station

Jakub Władysław Gruszczyński

Abstract

This thesis entitled “Concept of modernization of the medium size railway station” is dedicated to the topic of usage the railway standards on national railway no. 7 from Warsaw East Railway station to Dorohusk. In the thesis there was presented a proposition of modernization for Puławy railway station (province Lubelskie). In the first chapter of the thesis there was presented the main goal of the thesis and the range of actions to be taken during the works. Also the current state of the infrastructure and railway surface. The next step was presenting the documents, norms and rules which would have to be obliged during the modernization. On their basis the technical requirements of railway surface, geometrical systems and all technical requirements of renovation of the infrastructure has been specified. In the last chapter of thesis all planned works In the area of Puławy railway station has been presented, according to the earlier specified requirements. Suggested solution contains interference in railway geometry in the station area, and also technical information about presented modernization in infrastructure and station buildings. Part of the calculations have been made in computer program DIMO. Financial costs of the complete process of the modernization have been presented in the last part of the chapter. The conclusion of the thesis contains the rating of the process and the merit of the suggested modernization. The thesis consists of the three more attachments, including the technical drawings of the Puławy railway station in current state and after proposed changes, and also cross-section along the axis of the station.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Władysław Gruszczyński (FT) Jakub Władysław Gruszczyński,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Koncepcja modernizacji wybranej stacji kolejowej średniej wielkości
Supervisor
Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT) Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, infrastruktura, kolej, stacja kolejowa, modernizacja
Keywords in English
transport, infrastructure, railway, railway station, moderization
Abstract in Polish
Praca pod tytułem "Koncepcja modernizacji wybranej stacji kolejowej średniej wielkości" dedykowana jest tematowi zastosowania standardów kolejowych na linii kolejowej nr 7 prowadzącej z Warszawy Wschodniej do Dorohuska. W pracy została przedstawiona propozycja modernizacji dla stacji kolejowej Puławy znajdującej się w województwie lubelskim. W pierwszej części zostały określone cel pracy oraz związany z nim zakres działań jakie miałyby miejsce w trakcie modernizacji. Następnie został opisany jej aktualny stan stacji pod względem infrastruktury i nawierzchni kolejowej. Kolejnym etapem było przedstawienie dokumentów i umów, których normy muszą zostać spełnione podczas przeprowadzania pracy modernizacyjnych. Na ich podstawie zostały wyszczególnione wszystkie warunki jakie muszą spełniać przedstawione propozycje modernizacji czyli: warunki techniczne dla nawierzchni kolejowej, warunki techniczne dla układu geometrycznego toru czy warunki techniczne dotyczące budowy i renowacji peronów, dojść do peronów i budynku dworcowego. W ostatniej części pracy dyplomowej zostały przedstawione wszystkie planowane prace w obszarze stacji kolejowej Puławy przeprowadzone zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Zaproponowane rozwiązanie zawiera ingerencję w geometrię torów stacji oraz informacje techniczne na temat wszystkich proponowanych budów i modernizacji infrastruktury. Część obliczeń w pracy zostały wykonane za pomocą programu komputerowego DIMO. W ostatniej części tego rozdziału zostały przedstawione nakłady finansowe niezbędne do przeprowadzenia tych prac. We wnioskach został oceniony efekt końcowy pracy oraz zasadność wprowadzania przedstawionych wcześniej zmian. Praca zawiera trzy załączniki w tym rysunki schematyczne stacji dla stanu istniejącego oraz po przeprowadzeniu proponowanej modernizacji, a także przekrój poprzeczny wzdłuż osi stacji.
File
  • File: 1
    'Koncepcja modernizacji wybranej stacji kolejowej średniej wielkości' Jakub Gruszczyński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9597

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT51df91570d574436893fe98269e0056a/
URN
urn:pw-repo:WUT51df91570d574436893fe98269e0056a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page