Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of hangar of steel structure for touristic planes

Anna Remiszewska

Abstract

The subject of the engineering diploma project is a design of hangar of steel structurefor touristic planes of the dimensions 34,8x30,0m in the axes and maximum height of 8,42m. There are three different bearing systems: the flat frame with the gate made of twotruss girders with a span of 17,4m each, internal main bearing system with a span of 34,8m, extreme carrier system build with columns and beams. Top chords of the truss girders and columns are designed of wide flange hot rolled profiles type HEB. Bottom chords of the girders are made of wide flange beams HEA. Elements of the truss are designed of RK type profiles. All of the construction elements are made from steel S235. Static calculations were performed in Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Dimensioning of the structural elements are calculated according to the Eurocode. The first part of the diploma is technical description which includes the information about location of the building, materials, description of the structure as well as anti-corrosion and fire prevention issues. Further parts consist of loads combinations, static calculations, construction elements and connections dimensioning and the bibliography. The diploma also includes drawings, prepared in Autodesk AutoCAD 2014.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Remiszewska (FCE) Anna Remiszewska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt hangaru o konstrukcji stalowej dla samolotów turystycznych
Supervisor
Jerzy Grzegorz Idzikowski (FCE/ICE) Jerzy Grzegorz Idzikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4275
Reviewers
Jerzy Grzegorz Idzikowski (FCE/ICE) Jerzy Grzegorz Idzikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hangar, konstrukcja stalowa, dźwigar kratownicowy, Eurokod, słup
Keywords in English
hangar, steel construction, truss girder, Eurocode, column
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej jest projekt stalowej konstrukcji hangaru na samoloty turystyczne o wymiarach w osiach 34,8x30 m i maksymalnej wysokości 8,42 m. W konstrukcji można wyróżnić 3 różne układy poprzeczne: ramę wjazdową ( dwa dźwigary kratowe o rozpiętości 17,4 m), główny układ o rozpiętości 34,8 m oraz ścianę szczytową (rygiel oparty na słupach). Słupy konstrukcji wykonano z dwuteowników szerokostopowych typu HEB, podobnie jak pasy górne dźwigarów. Pasy dolne dźwigarów zaprojektowano jako dwuteowniki szerokostopowe typu HEA. Pręty skratowania wykonano z kształtowników rurowych typu RK. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonano ze stali S235. Do przeprowadzenia obliczeń statycznych wykorzystano program Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Wymiarowanie przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Pierwszą część pracy stanowi opis techniczny, w którym zawarto informacje na temat lokalizacji obiektu, zastosowanych materiałów, charakterystyki konstrukcji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego. Dalsze części opracowania obejmują zestawienie obciążeń wraz z kombinacjami, wyniki obliczeń statycznych, wymiarowanie elementów nośnych konstrukcji, wymiarowanie węzłów oraz bibliografię. Do opracowania dołączono część rysunkową wykonaną w programie Autodesk AutoCAD 2014.
File
  • File: 1
    praca inż-Anna Remiszewska-251940.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10897

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT517ca1a64e5a42a387570449a2467bd6/
URN
urn:pw-repo:WUT517ca1a64e5a42a387570449a2467bd6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page