Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

PROJECT MODIFICATIONS TECHNOLOGY OF PRODUCTION LABELS TO CONTACT WITH FOOD IN MASTERPRESS

Elwira Cieśluk

Abstract

Object of this work was presented modifications in technology of production labels to contact with food in Masterpress in Białystok. This concern is leader in production shrink sleeve labels in Poland. Part of MASTERPRESS in print media market is 45%. Business don’t have technology Low Migration so in cause it can’t follow of new technology and innovation. Actually production process witch use conventional paint was analyzed. This material has bad influence for food because it can migrate to inside of the package and pollute edibles. In order to eliminate this situation and gain new markets was projected two main modifications, and in consequence it required do eleven more changes. One of them it was create new machine park. The second it was implement new system FSSC 2200. For this business was made strategic analysis. It showed strong point and weakness and it helped to project modifications. As a result enterprise will be able to do production labels to contact with food. It will help to gain new customers, new markets and do safe production.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Elwira Cieśluk (FoM) Elwira Cieśluk,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt zmian technologii produkcji etykiet przeznaczonych do kontaktu z żywnością w przedsiębiorstwie MASTERPRESS
Supervisor
Tadeusz Kubik (FoM/IMD) Tadeusz Kubik,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Innovation Management Department (FoM/IMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/IMD) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Kubik (FoM/IMD) Tadeusz Kubik,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
etykieta, opakowanie, produkcja etykiet, etykiety i opakowania do kontaktu z żywnością, żywność, technologia Low Migration, migracja
Keywords in English
label, package, production of labels, labels and packages to contacy with food, Low Migration technology, migration
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie zmian w technologii produkcji etykiet do kontaktu z żywnością na przykładzie przedsiębiorstwa MASTERPRESS S.A. w Białymstoku. Firma MASTERPRESS jest liderem w produkcji etykiet termokurczliwych w Polsce. Szacuje się udział zakładu na rynku w tej kategorii produktów na ok. 45%. Jednakże brak zastosowania technologii Low Migration na szeroką skalę uniemożliwia ciągły rozwój i podążanie za innowa-cjami technologicznymi rynku poligraficznego. Przeanalizowano obecnie realizowany proces produkcji etykiet przy wykorzystaniu standardo-wych farb konwencjonalnych. Surowiec ten jest zagrożeniem dla opakowywanej żywności, po-nieważ może emigrować do wnętrza opakowania, czym w efekcie skazić wyrób. W celu eliminacji powyższego zjawiska oraz możliwości ekspansji nowych rynków zbytu zapro-jektowano dwie główne zmiany, których realizacja wymagała przeprowadzenia dodatkowych jedenastu. Zmiany te wiążą się z utworzeniem nowego parku maszynowego poprzez zakup no-wych urządzeń oraz wydzielenie części obecnie wykorzystywanych. Zaprojektowano także wdrożenie i certyfikację nowego systemu bezpieczeństwa, umożliwiającego produkcję w danym zakresie. Przeprowadzono analizę strategiczną firmy aby określić jej pozycję na rynku oraz słabe strony zakładu, co ułatwiło zaprojektowanie powyższych zmian. W wyniku wprowadzonych działań przedsiębiorstwo będzie miało możliwość produkcji etykiet i opakowań do kontaktu z żywnością na szeroką skalę. Umożliwi to pozyskanie nowych klientów, a tym samym rozszerzenie działalności o nowe rynki zbytu oraz bezpieczną produkcję, nie narażającą zdrowia konsumentów.
File
  • File: 1
    PROJEKT_ZMIAN_TECHNOLOGII_PRODUKCJI_ETYKIET_PRZEZNACZONYCH_DO_KONTAKTU_Z_ŻYWNOŚCIĄ_W_PRZEDSIĘBIORSTWIE_MASTERPRESS_pI_WZ_Cieśluk_Elwira_251079.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12050

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT516b69a2401a4889bb970ff4544d3e98/
URN
urn:pw-repo:WUT516b69a2401a4889bb970ff4544d3e98

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page