Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the redevelopment of the car park along with analysis of the organization and building costs

Szczepan Jakub Śliwiński

Abstract

The subject of the thesis concerns a car park and the belonging maneuvering roads, which are located at the Warsaw Technical University in Płock at the Łukasiewicza Street 17. The car park consists of several renovated areas and one area which is brand new. Nevertheless, a significant part of the car park still requires renovations, which are the main theme of the thesis. Also, the thesis includes a detailed renovations plan and the estimated budget. During a local vision conducted at the car park there have been reported significant losses in the surface as well as traffic issues: the maneuvering roads are not wide enough and the horizontal curves appear wrongly profiled. The matters affect driving in the car park, as the vehicles do not have sufficient space for basic car maneuvers. The surface in a lot of areas has been structured with the use of temporarily materials, whereas the condition has not been improved for over a dozen years. Therefore, the numerous losses in the surface, the lack of horizontal declines and no drainage system appear as the main faults of the construction. The aim of the thesis is to provide a project of the car park’s reconstruction, with the building process and the organization of the building site included. The additional part of the thesis consists of the project’s costs analysis presented as an investor’s budget. The thesis includes the following: • Economic and social analysis of a car park’s construction, • General rules to design an outdoor car park, • Technical analysis and stocktaking of the car park in subject, • Work’s conduction, • Architecture and construction project, • Budget analysis. Thesis consists of two parts: a theoretical and a practical. First one includes guidelines, general rules and required standards for an outdoor car park project. Second part provides an actual architecture and construction project of an outdoor car park, The project contains the estimated budget and the plan of works' conduction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szczepan Jakub Śliwiński (FCEMP) Szczepan Jakub Śliwiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt przebudowy parkingu wraz z analizą organizacji i kosztów budowy
Supervisor
Roman Marcinkowski (FCEMP/ICEn) Roman Marcinkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Roman Marcinkowski (FCEMP/ICEn) Roman Marcinkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Kowalski (FCEMP/ICEn) Andrzej Kowalski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
parking, nawierzchnia, parking odkryty, organizacja budowy, drogi
Keywords in English
car park, road surface, outdoor parking, road bilding, road construction process
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest parking samochodowy oraz drogi manewrowe zlokalizowane na placu Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17. Parking składa się z części już wyremontowanych oraz jednej całkowicie nowej. Niemniej nadal bardzo duża powierzchnia wymaga remontu , którego przeprowadzenie jest przedmiotem pracy dyplomowej. Opracowanie zawiera także szczegółową analizę organizacji oraz kosztów budowy. Wizja lokalna części parkingu objętej opracowaniem wykazała znaczne ubytki w nawierzchni oraz problemy komunikacyjne. Drogi manewrowe mają niedostateczną szerokość oraz źle wyprofilowane łuki poziome. Utrudnia to płynne poruszanie się po parkingu, ponieważ pojazdy nie mają dostatecznej ilości miejsca by wykonać podstawowe manewry. Nawierzchnia w wielu miejscach sprawia wrażenie tymczasowej, choć czas jej użytkowania sugeruje że ma już dobrych kilkanaście lat. Liczne ubytki, brak spadków poziomych i odwodnienia to największe mankamenty istniejącego parkingu. Celem pracy jest wykonanie projektu technicznego przebudowy parkingu samochodowego, wraz z organizacją procesu budowlanego i placu budowy. Opracowanie te uzupełnia analiza kosztów całego przedsięwzięcia w formie kosztorysu inwestorskiego. Praca zawiera: • analizę ekonomiczno-społeczną budowy parkingów • zasady i wytyczne projektowania parkingów odkrytych • inwentaryzację i ocenę stanu technicznego obiektu • koncepcję wykonania robót • projekt architektoniczno-budowlany • analizę kosztów budowy W opracowaniu wyróżnić można dwie części: studialną i projektową. W części studialnej przedstawiono wytyczne, zasady i standardy rozwiązań potrzebnych przy projektowaniu parkingów odkrytych. W części projektowej zawarto projekt architektoniczno-budowlany nowo projektowanego parkingu, z kosztorysem i organizacją budowy.
File
  • File: 1
    Szczepan Śliwiński paca dyplomowa (treść, zał. rys.).pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2394

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5124dcc2193d47d6bc4a31143a41de77/
URN
urn:pw-repo:WUT5124dcc2193d47d6bc4a31143a41de77

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page