Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological properties of vinyl-ester concrete containing waste mineral powder

Katarzyna Osowska

Abstract

The thesis is a result of research proceeded to assess the possibility of using waste mineral powder (remaining after preparation of asphalt concrete aggregate) as a component of vinyl-ester concrete. The aim of the thesis was to determine the composition of modified concrete that characterizes with technological and mechanical properties not worse than in case of regular PC. Such approach enabled to obtain cheaper and more ecological composite. The theoretical part of thesis includes information on sustainable development, polymer concrete technology and production of analyzed waste powder. Experimental part of the thesis includes designing (according to statistic experimental design) and testing of ten polymer concretes containing waste powder. The preliminary tests were as following: particles size distribution, density and specific surface area of mineral powder and quartz powder as well as setting of vinyl-ester resin. The main research was focused on characteristics of setting polymer micro-mortars, workability of vinyl-ester concrete mix and flexural and compressive strength of vinyl-ester concrete modified with mineral waste powder. The results were expressed in a form of graphs presenting relation between properties and material composition of tested composites. They were basis for determining the compositions of PC optimal in terms of workability and mechanical strength. The analysis of results has proved that it was possible to use waste mineral powder as a microfiller in vinyl-ester concrete. The substitution of standard quartz microfiller can be done in a wide range (up to 80%) but only in properly designed composites (proper content of polymer binder).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Osowska (FCE) Katarzyna Osowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Właściwości technologiczne betonów winyloestrowych zawierających odpadowy pył mineralny
Supervisor
Joanna Julia Sokołowska (FCE/ICE) Joanna Julia Sokołowska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4311
Reviewers
Joanna Julia Sokołowska (FCE/ICE) Joanna Julia Sokołowska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Paweł Łukowski (FCE/ICE) Paweł Łukowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
beton żywiczny, materiał odpadowy, optymalizacja, zrównoważone budownictwo
Keywords in English
optimization, polymer concrete, sustainable construction, waste material
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska jest efektem badań nad oceną możliwości zastosowania pyłu mineralnego - odpadu z odpylania kruszywa do betonu asfaltowego - jako komponentu betonu winyloestrowego. Celem było opracowanie receptury zmodyfikowanego betonu, o właściwościach technologicznych i wytrzymałościowych nie gorszych w porównaniu do PC ze standardowym mikrowypełniaczem kwarcowym, który ponadto będzie tańszy i bardziej ekologiczny. W pracy zawarto podstawy teoretyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, betonu żywicznego oraz sposobu powstawania pyłu odpadowego. Część eksperymentalna pracy obejmowała projektowanie (w oparciu o statystyczne planowanie eksperymentu) oraz badania 10 betonów żywicznych. W ramach badań wstępnych oznaczono cechy komponentów betonu żywicznego - rozkład uziarnienia, powierzchnię właściwą i gęstość odpadowego pyłu mineralnego i mączki kwarcowej, a także przebieg procesu utwardzania żywicy winyloestrowej. Badania właściwe dotyczyły przebiegu procesu wiązania mikrozaczynów żywicznych, konsystencji mieszanek betonowych oraz wytrzymałości na zginanie i wytrzymałości na ściskanie betonów winyloestrowych modyfikowanych pyłem mineralnym. Wyniki badań przedstawiono w formie wykresów, obrazujących zależności badanych własności kompozytu od składu materiałowego. Na tej podstawie określono składy mieszanki betonu winyloestrowego optymalne z uwagi na konsystencję i cechy mechaniczne. Analiza wyników wykazała, że istnieje możliwość zastosowania odpadowego pyłu mineralnego jako mikrowypełniacza w betonie winyloestrowym. Substytucja mączki kwarcowej jest możliwa w dużym zakresie (nawet do 80%), ale jedynie w odpowiednio zaprojektowanych recepturach.
File
  • File: 1
    Praca inż-Osowska Katarzyna-243657.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11128

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT50d571519c0147ee8327061a9514e859/
URN
urn:pw-repo:WUT50d571519c0147ee8327061a9514e859

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page