Projekt Instalacji lodowiska otwartego

Michał Suchecki

Abstract

xx
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Michał Suchecki (FPAE)
Michał Suchecki,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Supervisor Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering

Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (FPAE / IHE)
Study subject / specialization, Mechanika i Budowa Maszyn
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date21-03-2008
Issue date (year)2008
Pages67
Internal identifierMEL; PD-547
Reviewers Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
, Zbysław Pluta (FPAE / IHE)
Zbysław Pluta,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in Polishchłodnictwo, lodowisko
Keywords in Englishrefrigeration, icerink
Abstract in PolishW pracy dokonano ogólnej charakterystyki budowy sztucznych lodowisk . Przedstawiono różne sposoby rozmieszczenia rur wężownic pod taflami lodowymi z podziałem na lodowiska stałe i przenośne. Przedstawiono charakterystykę gruntu znajdującego się pod płytą lodowiska. Podano sposoby wyznaczania mocy chłodniczej agregatu do schładzania cieczy w fazie zamrażania i normalnej pracy lodowiska w oparciu o obliczenia bilansowe, jak również ogólną problematykę bilansowania tego typu obiektów. Przeprowadzono obliczenia bilansowe przykładowego lodowiska otwartego oraz zaproponowano instalację chłodniczą. Rezultaty obliczeń porównano z zaleceniami praktycznymi. Poddano analizie systemy chłodzenia tafli lodowej oraz wyszczególniono nowe technologie i aktualne tendencje w podejściu do budowy tego typu obiektów.
File
Michal Suchecki Praca dyplomowa2008.pdf 2.46 MB

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?