Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Using image processing and analysis in average speed measuring system

Jacek Capar

Abstract

The aim of the thesis was to develop the concept of average speed measuring system by using image analysis methods and to develop the procedure of vehicles' automatic vision detection and identification. The first part focuses on the methods of measuring vehicles' velocity automatically, which are currently used in Poland. The next section discusses the basic methods of image processing and presents the methods of object detection based on artificial intelligence. The main part of the thesis consists of developing the concept of speed measuring system and creating the procedure to visually and automatically detect and identify vehicles' plate numbers. The procedure was programmed in the language Python 3. For this purpose there were different libraries used, such as OpenCV, Numpy, PyTesseract, PyTorch, Pillow and detection algorithm YOLOv3. The procedure was programmed in the integrated development environment named Anaconda. The designed procedure was tested on visual data prepared by the author in order to check its effectiveness with regard to the vision detection and identification of vehicles. Next, a simulation was run to check the procedure’s efficiency in average speed measuring system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Capar (FACME) Jacek Capar,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wykorzystanie analizy obrazów w systemie odcinkowego pomiaru prędkości pojazdów
Supervisor
Jacek Dybała (FACME/IV) Jacek Dybała,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2116
Reviewers
Jacek Dybała (FACME/IV) Jacek Dybała,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Sebastian Korczak (FACME/IMDF) Sebastian Korczak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
przetwarzanie i analiza obrazów, konwolucyjne sieci neuronowe, wizyjna detekcja i identyfikacja pojazdów, odcinkowy pomiar prędkości
Keywords in English
image processing and analysis, convolutional neural networks, vision detection and identification of the vehicles, average speed measuring system
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie koncepcji systemu odcinkowego pomiaru prędkości pojazdów z wykorzystaniem analizy obrazów oraz opracowanie procedury automatycznej wizyjnej detekcji i identyfikacji pojazdów. W pierwszej części przedstawiono aktualnie stosowane rozwiązania związane z automatycznym pomiarem prędkości pojazdów w Polsce. Następnie omówiono podstawowe metody przetwarzania obrazów oraz dokonano przeglądu metod rozpoznawania obrazów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Główna część pracy obejmowała opracowanie koncepcji systemu odcinkowego pomiaru prędkości oraz stworzenie procedury automatycznej wizyjnej detekcji pojazdów i ich identyfikacji na podstawie odczytanych numerów rejestracyjnych. Opracowana procedura została napisana w języku programowania Python 3. Wykorzystano do tego celu między innymi takie biblioteki jak: OpenCV, Numpy, PyTesseract, PyTorch, Pillow i algorytm detekcji o nazwie YOLOv3. Prace programistyczne zostały wykonane w środowisku Anaconda. Opracowana procedura została poddana testom na uprzednio przygotowanym autorskim materiale wizyjnym w celu oceny skuteczności jej działania w zakresie wizyjnej detekcji i identyfikacji pojazdów. Wykonana została również symulacja działania procedury w systemie odcinkowego pomiaru prędkości pojazdów. Pracę zamyka podsumowanie oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych testów.
File
  • File: 1
    Jacek_Capar_Praca_Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33608

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT509bbce81c46446da459158b927d16e5/
URN
urn:pw-repo:WUT509bbce81c46446da459158b927d16e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page