Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Rozwój analizatora USB Open Vizsla

Maciej Przemysław Purski

Abstract

This thesis presents a project of integrating the OpenVizsla USB traffic analyzer with a popular packet analysis tool - Wireshark. It aims at creating a comprehensive environment for USB traffic examination between an Android mobile device and a personal computer. The OpenVizsla analyzer is an open-hardware and open-source project. Although still in development, it may compete with commercial devices. This thesis also contains a description of the USB standard and an overview of available USB traffic analysis tools. They are compared with the OpenVizsla analyzer. Wireshark functionality and architecture are also presented. For the purpose of this thesis, the solution has been evaluated by presenting examples of MTP and ADB communication between a mobile device and a personal computer. The traffic between these devices has been captured using OpenVizsla and processed by Wireshark.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maciej Przemysław Purski (WEiTI/II) Maciej Przemysław Purski Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Rozwój analizatora USB Open Vizsla
Promotor
Krzysztof Cabaj (WEiTI/II) Krzysztof Cabaj Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Kierunek / specjalność studiów
Informatyka (Computer Science)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
07-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
9/19 (2602)
Recenzenci
Piotr Gawkowski (WEiTI/II) Piotr Gawkowski Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Krzysztof Cabaj (WEiTI/II) Krzysztof Cabaj Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
USB, analiza ruchu USB, Android, Wireshark, MTP, ADB
Słowa kluczowe w języku angielskim
USB, USB traffic analysis, Android, Wireshark, MTP, ADB
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca przedstawia projekt integracji analizatora ruchu USB OpenVizsla z programem Wireshark służącym do analizy pakietów. Jej celem było stworzenie kompletnego środowiska do badania ruchu USB pomiędzy urządzeniem mobilnym z systemem Android a komputerem stacjonarnym. OpenVizsla jest urządzniem o otwartych schematach i źródłach. Jest ciągle w fazie rozwoju, ale ma szansę konkurować z rozwiązaniami komercyjnymi. W pracy zawarto opis standardu USB oraz przegląd dostępnych metod analizy ruchu USB wraz z porównaniem ich do analizatora OpenVizsla. Przedstawiono też funkcjonalność i architekturę programu Wireshark. Na potrzeby pracy dokonano ewaluacji rozwiązania, pokazując fragmenty komunikacji urządzenia mobilnego z komputerem stacjonarnym za pomocą protokołów MTP oraz ADB. Ruch między tymi urządzeniami został przechwycony przez analizator OpenVizsla oraz przeanalizowany i wyświetlony przez program Wireshark.
Plik pracy
  • Plik: 1
    m-purski-praca-inzynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32020

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT50943922c08b487190d1d675d047b553/
URN
urn:pw-repo:WUT50943922c08b487190d1d675d047b553

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony