Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of Open Vizsla USB analyzer

Maciej Przemysław Purski

Abstract

This thesis presents a project of integrating the OpenVizsla USB traffic analyzer with a popular packet analysis tool - Wireshark. It aims at creating a comprehensive environment for USB traffic examination between an Android mobile device and a personal computer. The OpenVizsla analyzer is an open-hardware and open-source project. Although still in development, it may compete with commercial devices. This thesis also contains a description of the USB standard and an overview of available USB traffic analysis tools. They are compared with the OpenVizsla analyzer. Wireshark functionality and architecture are also presented. For the purpose of this thesis, the solution has been evaluated by presenting examples of MTP and ADB communication between a mobile device and a personal computer. The traffic between these devices has been captured using OpenVizsla and processed by Wireshark.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Przemysław Purski (FEIT/ICS) Maciej Przemysław Purski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rozwój analizatora USB Open Vizsla
Supervisor
Krzysztof Cabaj (FEIT/ICS) Krzysztof Cabaj,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
9/19 (2602)
Reviewers
Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Cabaj (FEIT/ICS) Krzysztof Cabaj,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
USB, analiza ruchu USB, Android, Wireshark, MTP, ADB
Keywords in English
USB, USB traffic analysis, Android, Wireshark, MTP, ADB
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia projekt integracji analizatora ruchu USB OpenVizsla z programem Wireshark służącym do analizy pakietów. Jej celem było stworzenie kompletnego środowiska do badania ruchu USB pomiędzy urządzeniem mobilnym z systemem Android a komputerem stacjonarnym. OpenVizsla jest urządzniem o otwartych schematach i źródłach. Jest ciągle w fazie rozwoju, ale ma szansę konkurować z rozwiązaniami komercyjnymi. W pracy zawarto opis standardu USB oraz przegląd dostępnych metod analizy ruchu USB wraz z porównaniem ich do analizatora OpenVizsla. Przedstawiono też funkcjonalność i architekturę programu Wireshark. Na potrzeby pracy dokonano ewaluacji rozwiązania, pokazując fragmenty komunikacji urządzenia mobilnego z komputerem stacjonarnym za pomocą protokołów MTP oraz ADB. Ruch między tymi urządzeniami został przechwycony przez analizator OpenVizsla oraz przeanalizowany i wyświetlony przez program Wireshark.
File
  • File: 1
    m-purski-praca-inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32020

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT50943922c08b487190d1d675d047b553/
URN
urn:pw-repo:WUT50943922c08b487190d1d675d047b553

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page