Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Secure communication system for the Internet of Things

Michał Goworko

Abstract

The goal of the thesis is to create secure communication system adjusted to the characteristics of the Internet of Things. The motivation for its creation is the lack of generally accepted solutions of this type and unsuitability of existing cryptographic systems for limitations of IoT devices. The thesis contains definition of requirements such solution has to meet. It encloses project and implementation of IT system, named IoT-Crypto. The system is based on best qualities of commonly used solutions, such as X.509 and OpenPGP, at the same time meeting requirements imposed by its target environment - the IoT network. It is based on proven algorithms and cryptographic libraries, and utilizes state-of-the-art solutions, such as elliptic curve cryptography. Tests of the system were performed according to designed test scenarios. They proved, that the prepared solution meets all predefined requirements and provides full safety of the communication in IoT network.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Goworko (FEIT/ICS) Michał Goworko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System bezpiecznej komunikacji dla Internetu rzeczy
Supervisor
Jacek Wytrębowicz (FEIT/ICS) Jacek Wytrębowicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
18/19 (2611)
Reviewers
Jacek Wytrębowicz (FEIT/ICS) Jacek Wytrębowicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Paweł Radziszewski (FEIT/ICS) Paweł Radziszewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
IoT, kryptografia asymetryczna, kryptografia krzywych eliptycznych (ECC), ECDH, ECDSA, DTLS
Keywords in English
IoT, asymmetric cryptography, elliptic curve cryptography (ECC), ECDH, ECDSA, DTLS
Abstract in Polish
Celem pracy jest opracowanie systemu bezpiecznej komunikacji przystosowanego do specyfiki Internetu rzeczy. Motywacją jej powstania jest brak ogólnie przyjętych rozwiązań tego typu i niedostosowanie istniejących systemów kryptograficznych do ograniczeń urządzeń IoT. W ramach pracy zdefiniowane zostały wymagania, jakie rozwiązanie takie musi spełniać. Zawiera ona projekt i implementację systemu informatycznego, nazwanego IoT-Crypto. Bazuje on na najlepszych cechach powszechnie używanych rozwiązań takich jak X.509 i OpenPGP, jednocześnie spełniając wymagania narzucane przez sieć IoT, w której ma działać. Wykorzystuje najnowsze rozwiązania, takie jak kryptografia krzywych eliptycznych, jednocześnie bazując na sprawdzonych algorytmach i bibliotekach kryptograficznych. Testy systemu oparte o przygotowane scenariusze wykazały, że przygotowane rozwiązanie spełnia zdefiniowane wymagania i działając w sieci IoT zapewnia pełne bezpieczeństwo zachodzącej w niej komunikacji.
File
  • File: 1
    Michał_Goworko_Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31994

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT5075c78e72484e8d8dbd60f7f32abd31/
URN
urn:pw-repo:WUT5075c78e72484e8d8dbd60f7f32abd31

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page