Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena wykorzystania pakietu komputerowego PasCom do zarządzania przepływem ładunków w przedsiębiorstwie transportowo-logistycznym

Rafał Wielądek

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Wielądek Rafał Wielądek,, Undefined Affiliation
Supervisor
Marianna Jacyna (FT/TSEL) Marianna Jacyna,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Logistyka i Technologia Transportu
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-12-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    PRACA INŻYNIERSKA - RAFAŁ WIELĄDEK, część 2.pdf
  • File: 2
    Praca Inżynierska Rafał Wielądek, część 1.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT50286786a21f428aba5a5b16bd900124/
URN
urn:pw-repo:WUT50286786a21f428aba5a5b16bd900124

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page