Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ ulg dla samotnych rodziców na malejącą liczbę małżeństw w Warszawie i Józefowie

Julia Maria Przyrowska

Abstract

W rozdziale pierwszym tej pracy są przedstawione pojęcia i definicje mające związek z małżeństwem i rodziną. Zostały one przedstawione zarówno pod kątem prawnym jak i socjologicznym. W drugim rozdziale pracy są pokazane i opisane ulgi dla rodziców takie jak: możliwość odliczenia określonej kwoty od podatku, możliwość rozliczenia podatku dochodowego z dzieckiem, zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole i konieczności zamieszkania poza domem. Zostało wyszczególnione kiedy zostały wprowadzone, na czym polegają i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z nich korzystać. Trzeci rozdział składa się z dwóch części. W pierwszej są przedstawione dane statystyczne dotyczące ilości zawieranych małżeństw w Warszawie i Józefowie i ilości zameldowanych ludzi w wieku produkcyjnym. W dalszej części powyższe dane zostały zestawione z datami wprowadzenia ulg i dodatków prorodzinnych, i zostało przedstawione czy po wprowadzeniu lub zwiększaniu ulg liczba małżeństw wzrastała czy nie. W drugiej części są przedstawione wyniki badania ankietowego. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące bycia w związku, znajomości ulg i korzystania z nich, a także posiadania dzieci.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Julia Maria Przyrowska (WAiNS) Julia Maria Przyrowska Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Wpływ ulg dla samotnych rodziców na malejącą liczbę małżeństw w Warszawie i Józefowie
Promotor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (WAiNS/ZNAiBA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
05-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Sylwia Michalska (WAiNS/ZNAiBA) Sylwia Michalska Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (WAiNS/ZNAiBA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Małżeństwo, rodzina, dziecko, kohabitacja, singlizm, zasiłek rodzinny, dodatek, ulga, obowiązek alimentacyjny, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, Warszawa, Józefów
Słowa kluczowe w języku angielskim
Marriage, family, child, cohabitation, singlizm, family allowance, allowance, reduction, maintenance obligation, alimony fund, family benefits, Warsaw, Józefów
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca licencjacka Julia Przyrowska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 5627

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4ffc2ebbc9624c7e8846afc2fb24bb44/
URN
urn:pw-repo:WUT4ffc2ebbc9624c7e8846afc2fb24bb44

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony