Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The impact of relief for single parents to the decreasing number of marriages in Warsaw and Józefów

Julia Maria Przyrowska

Abstract

W rozdziale pierwszym tej pracy są przedstawione pojęcia i definicje mające związek z małżeństwem i rodziną. Zostały one przedstawione zarówno pod kątem prawnym jak i socjologicznym. W drugim rozdziale pracy są pokazane i opisane ulgi dla rodziców takie jak: możliwość odliczenia określonej kwoty od podatku, możliwość rozliczenia podatku dochodowego z dzieckiem, zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole i konieczności zamieszkania poza domem. Zostało wyszczególnione kiedy zostały wprowadzone, na czym polegają i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z nich korzystać. Trzeci rozdział składa się z dwóch części. W pierwszej są przedstawione dane statystyczne dotyczące ilości zawieranych małżeństw w Warszawie i Józefowie i ilości zameldowanych ludzi w wieku produkcyjnym. W dalszej części powyższe dane zostały zestawione z datami wprowadzenia ulg i dodatków prorodzinnych, i zostało przedstawione czy po wprowadzeniu lub zwiększaniu ulg liczba małżeństw wzrastała czy nie. W drugiej części są przedstawione wyniki badania ankietowego. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące bycia w związku, znajomości ulg i korzystania z nich, a także posiadania dzieci.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Julia Maria Przyrowska (FASS) Julia Maria Przyrowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wpływ ulg dla samotnych rodziców na malejącą liczbę małżeństw w Warszawie i Józefowie
Supervisor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sylwia Michalska (FASS/DASMA) Sylwia Michalska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Małżeństwo, rodzina, dziecko, kohabitacja, singlizm, zasiłek rodzinny, dodatek, ulga, obowiązek alimentacyjny, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, Warszawa, Józefów
Keywords in English
Marriage, family, child, cohabitation, singlizm, family allowance, allowance, reduction, maintenance obligation, alimony fund, family benefits, Warsaw, Józefów
File
  • File: 1
    Praca licencjacka Julia Przyrowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5627

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4ffc2ebbc9624c7e8846afc2fb24bb44/
URN
urn:pw-repo:WUT4ffc2ebbc9624c7e8846afc2fb24bb44

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page