Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and Implementation of a Web-based Application Using .NAT Framework 3.5

Magdalena Marta Biesialska

Abstract

The thesis focuses on the development of a web application - $tock Analyzer, which is able to provide advise concerning investment strategy in Stock Market. In the presented project we introduce software developed as an intuitive, customizable, credible and easy to use for an end-user computer program. The web-based application is intended to be built using ASP.NET 3.5, ASP.NET AJAX leveraging the power of Language-Integrated Query (LINQ) and SQL Server 2008. The engine responsible for analytical part of the project is based on Microsoft SQL Server 2008.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Marta Biesialska (FEIT/ICS) Magdalena Marta Biesialska,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt i implementacja aplikacji webowej wykonanej w technologii .NET 3.5
Supervisor
Henryk Rybiński (FEIT/ICS) Henryk Rybiński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001120
Keywords in Polish
.NET Framework 3.5, Analysis Services, Data Mining
Keywords in English
.NET Framework 3.5, Analysis Services, Data Mining
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa traktuje o rozwoju aplikacji webowej - $tock Analyzer, która ma na celu dawanie wskazówek odnośnie strategii inwestycyjnej na giełdzie. W zaprezentowanym projekcie przedstawiamy oprogramowanie rozwijane jako intuicyjne, możliwe do dostosowania, wiarygodne i proste w użyciu dla końcowego użytkownika programu komputerowego. Głównym zamiarem budowy aplikacji webowej jest użycie technologii ASP.NET 3.5, ASP.NET AJAX przy wykorzystaniu mocy Language-Integrated Query (LINQ) i SQL Server 2008. Silnik odpowiedzialny za część analityczną projektu jest oparty o Microsoft SQL Server 2008.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4fd39293a62647339292b9da0bdc27fb/
URN
urn:pw-repo:WUT4fd39293a62647339292b9da0bdc27fb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page