Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Sensory optyczne wykorzystujące analogi kwasów nukleinowych

Maja Wnuk

Abstract

The scope of the thesis covers literature review relating to the use of nucleic acid analogues in receptor layers of optical sensors. The most common analogues were discussed, including peptide nucleic acid (PNA) and locked nucleic acid (LNA). Those are synthetic compounds derived from sugar modification in the structure of natural nucleic acids and they show unique properties compared to DNA or RNA, such as resistance to restriction enzymes, higher melting point of a duplex and reduced dependence on the ionic strength of a sample. These features attract the scientists’ attention regarding the use of analogues in molecular biology, e.g. as a hybridization probe for detection of significant DNA sequences or as a potential molecule for gene therapy. Next, a few selected optical sensors that use nucleic acid analogues and act based on physical phenomena, such as surface plasmon resonance, light propagation inside optical fibers or fluorescence, were described. Each description includes structure and operating principles of a biosensor, as well as a specific application example. At the end of the thesis, the project of a sensor detecting 13910 C/T mutation of MCM6 gene, which is the most common cause of lactose intolerance in humans, was proposed. The project contains a proposed PNA probe, operating scheme and construction solutions of the sensor.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maja Wnuk (WCh) Maja Wnuk Wydział Chemiczny (WCh)
Tytuł w języku polskim
Sensory optyczne wykorzystujące analogi kwasów nukleinowych
Promotor
Łukasz Górski (WCh/KBM) Łukasz Górski Katedra Biotechnologii Medycznej (WCh/KBM)Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka dyplomująca
Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka prowadząca
Zakład Mikrobioanalityki (WCh/KBM)
Kierunek / specjalność studiów
, Biotechnologia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
06-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Łukasz Górski (WCh/KBM) Łukasz Górski Katedra Biotechnologii Medycznej (WCh/KBM)Wydział Chemiczny (WCh) Elżbieta Święcicka-Fuchsel (WCh/KChA) Elżbieta Święcicka-Fuchsel Katedra Chemii Analitycznej (WCh/KChA)Wydział Chemiczny (WCh)
Słowa kluczowe w języku polskim
biosensor, analogi kwasów nukleinowych
Słowa kluczowe w języku angielskim
biosensor, nucleic acids analogues
Streszczenie w języku polskim
Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest przegląd literatury dotyczącej zastosowania analogów kwasów nukleinowych w warstwach receptorowych sensorów optycznych. W pracy omówiono najpopularniejsze analogi, czyli kwas peptydonukleinowy (PNA) oraz zablokowany kwas nukleinowy (LNA). Są to syntetyczne związki powstałe przez modyfikacje cukru w strukturze naturalnych kwasów nukleinowych i posiadające unikatowe właściwości w porównaniu do DNA czy RNA takie, jak odporność na działanie enzymów restrykcyjnych, wyższa temperatura topnienia dupleksu oraz jej mniejsza zależność od siły jonowej próbki. Te względy powodują duże zainteresowanie badaczy zastosowaniem analogów w biologii molekularnej, m.in. w wykrywaniu istotnych sekwencji DNA jako sondy hybrydyzacyjne oraz jako potencjalne cząsteczki w terapii genowej. Dalsza część pracy przedstawia kilka wybranych sensorów optycznych wykorzystujących analogi kwasów nukleinowych i działających w oparciu o zjawiska takie jak rezonans plazmonów powierzchniowych, propagacja światła we włóknach światłowodowych czy fluorescencja. Każdy opis zawiera budowę i zasadę działania biosensora oraz konkretny przykład zastosowania. Na koniec pracy zaproponowany został projekt czujnika do wykrywania mutacji -13910 C/T w genie MCM6 będącej najczęstszą przyczyną nietolerancji laktozy u ludzi. Projekt zawiera propozycję sondy PNA, schemat działania oraz rozwiązania konstrukcyjne sensora.
Plik pracy
  • Plik: 1
    PRACA.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8589

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4fcd477a273c4034a6fd104ae20ac6b1/
URN
urn:pw-repo:WUT4fcd477a273c4034a6fd104ae20ac6b1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony