Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optimization of thermal procedures in laboratory furnaces to anealing thermoluminiscent detectors

Urszula Nowakowska

Abstract

The aim of the thesis was to suggest ways to optimize procedures annealing furnaces laboratory used to Annealing thermoluminescent detectors. Annealing is a thermal treatment thermoluminescent materials, the aim of which is to remove unfavorable low-temperature peaks, as well as reducing the high temperature peaks. Muffle furnace, which was the object of study is used to soak thermoluminescent detectors at 400 ± 5 ° C (so-called. "Annealing before exposure"). Annealing execution is extremely important because it restores the detectors of their original properties, which makes it possible to reuse them. Thermoluminescent detectors are used in dosimetry: individual and environmental (used to evaluate occupational exposure in the work environment), as well as clinical dosimetry. Thesis includes conducting measurements in the Radiation Measurement Laboratory, located at the National Centre for Nuclear Research, the development of the results of measurements and their graphical interpretation and conclusions together with a proposal annealing optimization procedures.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Urszula Nowakowska (FEIT) Urszula Nowakowska,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Optymalizacja procedur wygrzewania w piecach laboratoryjnych do anilacji detektorów termoluminescencyjnych
Supervisor
Piotr Tulik (FM/IMBE) Piotr Tulik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Tulik (FM/IMBE) Piotr Tulik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Roman Szabatin (FEIT/IRMT) Roman Szabatin,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
TLD, anilacja, zjawisko termoluminescencji
Keywords in English
TLD, annealing, the phenomenon of thermoluminescence
Abstract in Polish
Detektory termoluminescencyjne stosowane są w dozymetrii: indywidualnej i środowiskowej, a także dozymetrii klinicznej, m.in. do oceny narażenia na promieniowanie jonizujące personelu medycznego oraz pacjentów podczas stosowania procedur medycznych, w których wykorzystywane jest promieniowania jonizujące. Celem pracy było zaproponowanie sposobów optymalizacji procedur wygrzewania w piecach laboratoryjnych, służących do anilacji detektorów termoluminescencyjnych. Anilacja jest termiczną obróbką materiałów termoluminescencyjnych, której celem jest usunięcie niekorzystnych pików niskotemperaturowych, a także ograniczenie pików wysokotemperaturowych. Piec muflowy, który był obiektem badań, służy m.in. do wygrzewania detektorów termoluminescencyjnych w temperaturze 400±5°C (tzw. „anilacja przedekspozycyjna”). Wykonanie anilacji jest niezwykle istotne z punktu widzenia dozymetrii, gdyż powoduje przywrócenie detektorom ich pierwotnych właściwości oraz wyzerowanie sygnału, co daje możliwość ich ponownego użycia, dlatego też prawidłowe przeprowadzenie procesu wygrzewania, jest bardzo ważne. Praca przedstawia sposób przeprowadzenia pomiarów rozkładu temperatury we wnęce pieca muflowego w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, mieszczącym się w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, opracowanie uzyskanych wyników pomiarów, ich interpretację oraz wnioski wraz z propozycją optymalizacji procedur anilacji detektorów termoluminescencyjnych.
File
  • File: 1
    Optymalizacja-procedur-wygrzewania-w-piecach-laboratoryjnych-detektorów-termoluminescencyjnych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9877

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4fc3e6069cc8451683c82fcd3a203544/
URN
urn:pw-repo:WUT4fc3e6069cc8451683c82fcd3a203544

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page