Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of a tank with a fixed roof for storage of molasses with a capacity of approx. 20 000 m3

Dawid Kazimierz Rokita

Abstract

The engineer thesis included to plan structural elements such as: shell design, rafter, purlin, stiffening ring, roof center ring, bottom for tank, base ring connection with shell and testing global stability. The aim of this engineering thesis was to designed the tank with a fixed roof for storage of molasses with a capacity of approx. 20 000 m3 in Gostynin City, Mazovia District. Tanks can be found in many industries like petrochemical and chemical manufacturing or petroleum producing and refining. This tanks can have different sizes and purpose, however design rules are similar. For the analysis of the tank construction which was the subject of the study the knowledge of metal construction was used. The work was divided into three main parts, depictive one, the computational one and technical drawing one. The computational part, static and durability calculations were done for the main structural elements according to designing standards. The other part of this work was drawing part. The general subject of drawing part was making out drawings of constructional elements and solutions of tank. The project was based on current European standards and specialist literature.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Kazimierz Rokita (FCE) Dawid Kazimierz Rokita,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt zbiornika cylindrycznego ze stałym dachem dla magazynowania melasy o pojemności ok. 20000 m3
Supervisor
Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4228
Reviewers
Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Józef Czernecki (FCE/ICE) Józef Czernecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Konstrukcja stalowa, zbiornik, płaszcz, dźwigar, zwornik, wieniec
Keywords in English
Steel structure, tank, shell, rafter, roof centre ring, stiffening ring
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było zaprojektowanie cylindrycznego zbiornika stalowego ze stałym dachem dla magazynowania melasy o pojemności około 20000 m3, znajdującego się w miejscowości Gostynin, woj. mazowieckie. Tego typu zbiorniki można odnaleźć w przemyśle petrochemicznym, chemicznym jak również spożywczym. Spotyka się zbiorniki o różnych pojemnościach i rodzajach magazynowanych produktów, jednakże zasady projektowania są podobne. Do analizy konstrukcji zbiornika, która była głównym tematem pracy, wykorzystana została wiedza zdobyta podczas studiów rozszerzona o specjalistyczne zagadnienia dotyczące zbiorników. Praca inżynierska składa się z trzech zasadniczych części tj. części opisowej, części obliczeniowej oraz rysunków konstrukcyjnych. Obliczenia statyczne i wymiarowanie zostały wykonane dla poszczególnych elementów zbiornika zgodnie ze standardami projektowania. Projekt zbiornika został wykonany na podstawie aktualnych norm europejskie oraz w oparciu o literaturę specjalistyczną.
File
  • File: 1
    praca inż-Rokita Dawid-227430.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5647

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4fa9b10562874060baeb82eea893323e/
URN
urn:pw-repo:WUT4fa9b10562874060baeb82eea893323e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page