Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The space for children's development - "Green Kindergarten" in Warsaw

Jacek Grzegrzółka

Abstract

The subject of this graduation engineering thesis is the private green kindergarten project, located at the former PGR Bródno site. The location due to the large area of the plot and many located there institutions such as equestrian centre, and the Centre for Nature Education and Recreation has a great potential. The "Green Kindergarten" implements a proprietary pre-school education program that supports the comprehensive child's development. Its basis is daily outdoor activity. This program includes: horse riding lessons, learning how to grow plants and vegetables, and care for animals. The designed object is intended to respond to the needs of the "Green kindergarten" program. Its task is to create a space for comprehensive development of children, allowing for the best possible knowledge of the surrounding world. It is a friendly and safe space for children and kindergarten staff. The main idea of this project was to give individual character to kindergarten rooms by cutting out a small hole in each room in the shape of a simple geometric shape in order to create small patio.. Such action allowed to create a space of rooms that favours identification with the place. Patios ive additional lighting for both the rooms and the adjacent corridor. Forms of the openings on a positive/negative principle have been transferred to the plot as small architectural objects for playing with children. In order to make clear this action, the shape of the building is very simple. The plot area has been divided into a public part (entrance area) and a private part (part intended for children's play), which are clearly separated from each other. The building is located in such a way that the space provided for the area for children's play was as large as possible. The building opens onto a green playground. Establishes a dialogue with the immediate surroundings. Low horizontal form harmonizes with the nearest buildings. Due to the nearby of a 6-storey multi-family housing, an important aspect was the design of the "5th facade" - the roof, which was covered with "skin" of wooden slats. The material used on the façade refers to the past of this place.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Grzegrzółka (FA) Jacek Grzegrzółka,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Przestrzeń wszechstronnego rozwoju dzieci - .,zielone przedszkole" w Warszawie
Supervisor
Piotr Kudelski (FA/DDTA) Piotr Kudelski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1782/L
Reviewers
Piotr Kudelski (FA/DDTA) Piotr Kudelski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA) Artur Filip (FA/CUDPP) Artur Filip,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Zielone Przeedszkole
Keywords in English
Green Kindergarten
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt prywatnego “Zielonego Przedszkola” zlokalizowanego na terenie dawnego zakładu PGR Bródno. Lokalizacja, ze względu na dużą powierzchnię działki i liczne okoliczne organizacje takie jak Ośrodek Jeździecki, czy Centrum Edukacji Przyrodniczej i Rekreacji ma ogromny potencjał. “Zielone Przedszkole” realizuje autorski program wychowania przedszkolnego, który wspiera wszechstronny rozwój dziecka. Jego podstawą jest codzienna aktywność na świeżym powietrzu. W programie tym znajduje się nauka jazdy konnej, nauka uprawiania roślin i warzyw czy opieka nad zwierzętami. Projektowany obiekt ma za zadanie odpowiedzieć na potrzeby programowe “Zielonego przedszkola”. Ma za zadanie stworzyć przestrzeń dla wszechstronnego rozwoju dzieci, pozwalającą na jak najlepsze poznanie otaczającego świata. Jest przestrzenią przyjazną i bezpieczną dla dzieci i personelu przedszkola. Główną ideą projektu było nadanie indywidualnego charakteru sal przedszkolnych za pomocą wycięcia w każdej sali małego otworu na patio w kształcie prostej bryły geometrycznej. Takie działanie pozwoliło na stworzenie przestrzeni sal, która sprzyja identyfikacji z miejscem. Patia pełnią funkcję dodatkowego doświetlenia zarówno dla sal jak i przylegającego korytarza. Formy otworów na zasadzie pozytyw/negatyw zostały przeniesione na teren działki jako obiekty małej architektury służące do zabawy dla dzieci. W celu uczytelnienia tego działania bryła budynku jest maksymalnie prosta. Teren działki został podzielony na część publiczną (przestrzeń wejściowa) i część prywatną (część przeznaczona dla zabawy dla dzieci), które są wyraźnie od siebie oddzielone. Budynek został usytuowany w taki sposób, aby przestrzeń przewidziana na teren dla zabawy dla dzieci była jak największa. Budynek otwiera się na zielony plac zabaw. Nawiązuje dialog z najbliższym otoczeniem. Niska horyzontalna forma współgra z najbliższą zabudową. Ze względu na pobliską 6-kondygnacyjną zabudowę mieszkaniową ważnym aspektem było zaprojektowanie “5tej elewacji” - dachu, który został pokryty “skórą” z drewnianych listew. Materiał użyty na elewacji nawiązuje do przeszłości miejsca o charakterze wiejskim.
File
  • File: 1
    17.06.19_opis_techniczny.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33068

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4f96e99049c84759809050c3379cdeaa/
URN
urn:pw-repo:WUT4f96e99049c84759809050c3379cdeaa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page