Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of dewatering system of plots number 4907 and 4909 with service premises in Wyszków

Sylwia Karpińska

Abstract

Praca zawiera projekt odwodnienia terenu działek oraz fundamentów budynku. Ze względu na często występujący wysoki poziom wód gruntowych zaprojektowano drenaż opaskowy wokół budynku oraz system odwodnienia liniowego wzdłuż drogi dojazdowej, w postaci rynsztoków, które będą miały za zadanie zbieranie i odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych. Zebrane wody z drenażu i rynsztoków oprowadzane będą rurociągami do kanalizacji deszczowej znajdującej się w ulicy Poniatowskiego.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Karpińska (FEE) Sylwia Karpińska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt odwodnienia terenu działek nr 4907 i 4909 z lokalami usługowymi w Wyszkowie
Supervisor
Agnieszka Machowska (FEE/DHEH) Agnieszka Machowska,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Machowska (FEE/DHEH) Agnieszka Machowska,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
odwodnienie, drenaż opaskowy, odwodnienie liniowe, rynsztoki
File
  • File: 1
    Sylwia Karpińska-praca inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12213

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4f6098fa50c94e39b1d611c7e887db95/
URN
urn:pw-repo:WUT4f6098fa50c94e39b1d611c7e887db95

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page