Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Placing the hall in a very complex geotechnical conditions

Paulina Ciska

Abstract

The subject of the work includes issues relating to the methods of foundations of buildings. The first part provides information on existing methods foundations. It has been shown distinction between direct and indirect foundations and describe their types. The division into the indirect foundations is described in detail on account of their diversity. It was shown division into piles, wells, diaphragm walls and caissons. More specifically described piles, because this technology has been used in the later part of the work. All of these types of foundations were illustrated by diagrams and examples of applications with photos. In the second part of the work was carried out static calculations for the footings for finished steel hall project. The pads were calculated for the actual ground conditions where the part of the hall in arrears bearing soils and the part of non-load bearing in the form of organic silts and peats. The alloys were grouped based on similar operating force from the pole and ground conditions. Dimensioned feet sited in a direct way and in the rest of the foot sited indirectly. There have been checking subsidence and displacements for all foundations hall. When performing a calculations it was noted that for hall steel poles pivotally attached to the foundation all the dimensions of the existing pads will be small because of small forces occurring in the columns.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Ciska (FCEMP) Paulina Ciska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt posadowienia hali w bardzo zróżnicowanych warunkach gruntowych
Supervisor
Irena Cios (FCEMP/ICEn) Irena Cios,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Irena Cios (FCEMP/ICEn) Irena Cios,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
posadowienie obiektów, posadowienie bezpośrednie, stopa fundamentowa, posadowienie pośrednie, pal, warunki gruntowe, osiadania
Keywords in English
foundation, direct foundation, pad foundation, indirect foundation, piles, ground conditions, settlement
Abstract in Polish
Tematyka pracy obejmuje zagadnienia dotyczące metod posadowień obiektów budowlanych. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące istniejących metod posadowień. Pokazano podział na fundamenty bezpośrednie i pośrednie oraz opisano ich rodzaje. Podział na fundamenty pośrednie został opisany szerzej ze względu na ich różnorodność. Pokazano podział na pale, studnie, ściany szczelinowe oraz kesony. Dokładniej zostały opisane pale, ponieważ ta technologia została wykorzystana w późniejszej części pracy. Opisane rodzaje fundamentów zilustrowano schematami oraz przykładami zastosowań ze zdjęciami. W drugiej części pracy przeprowadzono obliczenia statyczne dla stóp fundamentowych dla gotowego projektu hali stalowej. Stopy zostały obliczone dla rzeczywistych warunków gruntowych, gdzie pod częścią hali zalegają grunty nośne, a pod częścią nienośne w postaci namułów organicznych i torfów. Stopy zostały pogrupowane ze względu na podobnie działające siły od słupa oraz warunki gruntowe. Zwymiarowano stopy posadowione w sposób bezpośredni, a w dalszej części stopy posadowione pośrednio. Dokonano sprawdzenia osiadań oraz przemieszczeń dla wszystkich fundamentów hali. Podczas przeprowadzania obliczeń zauważono, że dla hali stalowej o słupach połączonych przegubowo z fundamentem wszystkie wymiary występujących stóp fundamentowych są małe z uwagi na niewielkie siły występujące w słupach.
File
  • File: 1
    253714_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11538

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4f16a9958a5548ce9ef009fee44926ba/
URN
urn:pw-repo:WUT4f16a9958a5548ce9ef009fee44926ba

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page