Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project implementation system to support production management in a manufacturing company LIMA-POL Ltd

Klaudia Katarzyna Radzik

Abstract

The subject of my diploma thesis is the project implementation system supporting production management in a manufacturing company LIMA-POL. The aim of the work is to implement an ERP system to streamline implementation processes: ordering the standard by customers ordering individual customers, launch production orders and sales and shipping. The scope of work will order management, production management and sales management in the first part of the project, namely, the theoretical part will be a cross-section of Integrated Systems Management (ZSIZ), beginning their evolution and ending on their specifics, functions and use. In particular, I will focus on ERP systems, I will discuss more precisely their role, architecture, as well as the market in Poland and abroad and development trends. Then I'll take care characteristics and specifics of the company LIMA-POL, as well as the choice of the appropriate ERP system, namely Comarch ERP XL. In the design part, I will describe the purpose and scope of the project, implementation, resources and processes specifically take care of business. At the end will be evaluation of the effects of implementation, cost estimates of investment and a summary of the entire project. The greatest achievement of the implementation of the project is to save time, and thus also money, which a month gives you 5460 PLN, while in the year up to 65 520 PLN.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Katarzyna Radzik (FoM) Klaudia Katarzyna Radzik,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie LIMA-POL Sp. z o.o
Supervisor
Katarzyna Rostek (FoM/BITD) Katarzyna Rostek,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Rostek (FoM/BITD) Katarzyna Rostek,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Marcin Ścibisz (FoM/BITD) Marcin Ścibisz,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
ERP, ZSIZ, system, Comarch, zarządzanie
Keywords in English
ERP, ZSIZ, system, Comarch, management
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy inżynierskiej jest projekt wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie produkcyjnym LIMA-POL Sp. z o.o.. Celem pracy jest wdrożenie systemu ERP, aby usprawnić realizację procesów: składania zamówienia standardowego przez klientów, składania zamówienia indywidualnego przez klientów, uruchomienia zlecenia produkcyjnego oraz sprzedaży i wysyłki. Zakresem pracy będzie zarządzanie zamówieniami, zarządzanie produkcją oraz zarządzanie sprzedażą W pierwszej części projektu, a mianowicie w części teoretycznej pojawi się przekrój Zintegrowanych Systemów Informatycznych Zarządzania(ZSIZ), zaczynając od ich ewolucji, a kończąc na ich specyfice, funkcjach oraz użyciu. Szczególnie skupię się nad systemami klasy ERP, omówię jeszcze dokładniej ich rolę, architekturę, jak również rynek w Polsce i na świecie oraz kierunki rozwoju. Następnie zajmę się charakterystyką oraz specyfiką przedsiębiorstwa LIMA-POL, jak również wyborem odpowiedniego systemu ERP, a mianowicie Comarch ERP XL. W części projektowej opiszę cel i zakres projektu, prace wdrożeniowe, zasoby oraz szczegółowo zajmę się procesami przedsiębiorstwa. Na sam koniec odbędzie się ocena efektów wdrożenia, kosztorysy inwestycji oraz podsumowanie całego przedsięwzięcia. Największym osiągnięciem wdrożenia projektu jest oszczędność czasu, a co za tym idzie również pieniędzy, co w skali miesiąca daje 5460 zł, natomiast w skali roku aż 65 520 zł.
File
  • File: 1
    Klaudia-Radzik-Praca-Dyplomowa-Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13831

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4efb3110d76046aeb3526e67110e37bd/
URN
urn:pw-repo:WUT4efb3110d76046aeb3526e67110e37bd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page