Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ustalenie związków budowlanych i technologicznych dla wybranych adoptowanych obiektów rolniczych pozwalających na uzyskanie w nich energooszczędnej zmiany produkcji rolniczej

Bartosz Marciniak

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Marciniak Bartosz Marciniak,, Undefined Affiliation
Supervisor
Leszek Wolski (FCEMP) Leszek Wolski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
adaptacja obiektów rolniczych, energooszczędność, produkcja rolnicza
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest adaptacja obiektów rolniczych w celu zwiększenia energooszczędności przy zmianie produkcji rolniczej. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza dotycząca ustalenia związków budowlanych i technologicznych dla wybranych adoptowanych obiektów rolniczych pozwalających na uzyskanie w nich energooszczędnej zmiany produkcji rolniczej.
File
  • File: 1
    Bartosz Marciniak nr 70_09.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4ed5089cb47e480ba96212430942e87e/
URN
urn:pw-repo:WUT4ed5089cb47e480ba96212430942e87e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page