Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preparation of functional porous structures using supercritical fluids

Marta Błaszczak

Abstract

In this work a review of a number of different methods which have been used for preparing functional porous structures was presented. Moreover experimental investigations of batch foaming of poly(ɛ-caprolactone) using scCO2 was conducted. The obtained three-dimensional foams were prepared for the range of process parameters: pressure 8-18 MPa, temperature 323-373 K, saturation time 1-6 h, depressurization rate 1600-3600 bar/min in high pressure system. The morphology of the porous structure was analyzed using scanning electron microscope (SEM). After a review of literature and evaluation of selected methods which have been used for preparing functional porous structures, scCO2 foaming technologies were considered to be the most attractive methods to prepare three-dimensional porous scaffolds. Based on experimental studies the significant influence of process parameters on the scaffolds morphology was identified and this allowed to choose the best process conditions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Błaszczak (FCPE) Marta Błaszczak,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Wytwarzanie funkcjonalnych struktur porowatych przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym
Supervisor
Marek Henczka (FCPE/DCRED) Marek Henczka,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
56
Internal identifier
DICHP-2460
Reviewers
Anna Adach (FCPE/DPKT) Anna Adach,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Marek Henczka (FCPE/DCRED) Marek Henczka,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
rusztowania kostne, płyny w stanie nadkrytycznym, polimery biodegradowalne, PCL, spienianie polimeru
Keywords in English
scaffolds, supercritical fluids, biodegradable polymers, poly(ɛ-caprolactone), polymer foaming
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej metod wytwarzania funkcjonalnych struktur porowatych oraz przeprowadzono badania doświadczalne spieniania polikaprolaktonu (PCL) przy użyciu dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym (scCO2). Serie pian stałych wytworzono w zbudowanym do tego celu układzie wysokociśnieniowym dla zakresu zamienności parametrów procesowych: ciśnienie: 8-18 MPa, temperatura: 323-373 K, czas nasycenia: 1-6 h, szybkość dekompresji: 1600-3600 bar/min. Próbki poddano analizie jakościowej przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Na podstawie przeglądu literatury i w wyniku krytycznej oceny wybranych metod wytwarzania struktur porowatych wykazano, że najbardziej atrakcyjną spośród nich jest spienianie polimeru przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań doświadczalnych wykazano silny wpływ warunków realizacji procesu spieniania na strukturę wewnętrzną rusztowań, co pozwoliło na dobranie odpowiednich warunków procesowych.
File
  • File: 1
    Marta Błaszczak praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8920
Additional fields
Opiekun: Katarzyna Tarabasz

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4eca286a9a84491296521364de6ce6f2/
URN
urn:pw-repo:WUT4eca286a9a84491296521364de6ce6f2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page