Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza strat wody w sieci wodociągowej w Gostyninie w latach 2004- 2008

Tomasz Wasiński

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Wasiński Tomasz Wasiński,, Undefined Affiliation
Supervisor
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
analiza, sieci wodociągowe
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza funkcjonowania systemu wodociągowego na podstawie danych eksploatacyjnych dotyczących strat wody w sieci. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej, W części praktycznej przeprowadzona jest analiza strat wody w sieci wodociągowej w Gostyninie w latach 2004-2008.
File
  • File: 1
    Tomasz Wasiński.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4e86e522c2484adb8cbf87e33419cf41/
URN
urn:pw-repo:WUT4e86e522c2484adb8cbf87e33419cf41

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page