Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structural design of chosen elements of reinforced concrete of multi-family building with 7 overground storeys

Daniel Paweł Romański

Abstract

Subject of theoretical part of this thesis is methods of designing considering possibility of progressive disaster. Calculational part incorporates design of chosen elements of reinforced concrete of multi-family building with 7 overground storeys. There have been dimensioned a repetetive floor slab, two posts (one on ground floor, another inside garage) and spread footing. As basis for design has been used Eurocode. Construction of building has been designed as monolitic, whereas ceilings are supported on walls and posts. Stiffening function is conducted by reinforced concrete elevator shafts and staircase cages. Static calculations of floor slab have been made in Robot Structural Analysis. Drawings have been made in Autodesk AutoCAD 2018.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Paweł Romański (FCE) Daniel Paweł Romański,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wybranych elementów żelbetowej konstrukcji wielorodzinnego budynku mieszkalnego o 7 kondygnacjach nadziemnych
Supervisor
Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
70+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5329
Reviewers
Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja żelbetowa, płyta żelbetowa, słup żelbetowy, stopa fundamentowa, żelbet, katastrofa postępująca
Keywords in English
kreinforced concrete structure, reinforced concrete plate, reinforced concrete post, spread footing, reinforced concrete, progressive disaster
Abstract in Polish
Przedmiotem części teoretycznej pracy inżynierskiej jest omówienie projektowania uwzględniającego możliwość wystąpienia katastrofy postępującej. W części obliczeniowej niniejszej pracy jest zaprojektowanie wybranych elementów konstrukcji żelbetowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego o 7 kondygnacjach nadziemnych. Zwymiarowano płytę stropową kondygnacji powtarzalnej, dwa słupy, jeden na parterze i jeden w garażu oraz stopę fundamentową. Za podstawę do projektowania przyjęto Eurokody. Konstrukcję budynku zaprojektowano jako monolityczną, gdzie stropy opierają się na ścianach i słupach. Funkcję usztywniającą pełnią żelbetowe szachty windowe i obudowy klatek schodowych. Obliczenia statyczne płyty stropowej przeprowadzono w programie Robot Structural Analysis. Rysunki zostały opracowane w programie Autodesk AutoCAD 2018.
File
  • File: 1
    praca_inż-Romański_Daniel-276619.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31107

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT4e73590d15df44fba4bdbf30240f98fb/
URN
urn:pw-repo:WUT4e73590d15df44fba4bdbf30240f98fb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page